Kosketus
LinkedIn
Youtube
Tuotteet

Reaktioaineet

Reaktioaineet

Ihanteellinen silloittaminen

Reaktiohartsien työstö alkaa reaktioaineiden lisäyksestä. Kovetteet, kiihdytteet ja inhibiitit, kuten peroksidi, on sovitettava tarkasti toisiinsa, mikäli halutaan saavuttaa haluttu vaikutus ja optimaalinen polymeroituminen ja kovettuminen.

Peroksidimme täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Oikeiden kiihdytteiden ja inhibiittien kanssa yhdistämällä voi käsittelijä säätää kovettumisreaktioita yksilöllisesti työstöolosuhteita ja lopputuotteen vaatimuksia vastaaviksi.

Reaktioaineiden koko valikoima

Reaktioaineemme

Kiihdyte

Kiihdytteitä, joita kutsutaan myös katalysaattoreiksi, käytetään yhdistelmämateriaalien valmistuksessa polymeroitumisreaktion kiihdyttämiseen.
Niitä käytetään yleensä yhdessä orgaanisten peroksidien kanssa polymeroitumisen nopeuden ohjaamiseksi.
Kiihdytteitä käytetään yhdistelmämateriaalien valmistuksessa hartsin kovettumisajan lyhentämiseen. Tämä voi parantaa valmistusprosessin tehokkuutta ja tuottavuutta. Niitä käytetään myös valmiin yhdistelmämateriaalin ominaisuuksien, kuten esim. sen lujuuden, sitkeyden, parantamiseen sekä jäämämonomeeripitoisuuden optimointiin.

Peroksidi

Peroksideja käytetään yhdistelmämateriaaliteollisuudessa usein reaktiohartsien polymeroitumisen käynnisteinä tai radikaalikäynnistiminä. Niitä käytetään yleensä yhdessä muiden reaktioaineiden, niin sanottujen kiihdytteiden, kanssa silloitusreaktion nopeuden ohjaamiseksi. Ydinmateriaali ja silloitushartsi muodostavat yhdistelmämateriaalin, jota käytetään monissa käyttökohteissa, kuten esim.  autoteollisuudessa ja rakennusalalla.

Peroksidit ohjaavat radikaalisen kopolymeroinnin laatua ja siten kuidun ja matriisimateriaalin välistä silloitusta. Tämä voi auttaa parantamaan yhdistelmämateriaalin kokonaislujuutta ja kestävyyttä.

Peroksidiseos

Peroksidiseokset koostuvat kahdesta tai useammasta peroksidista, joita käytetään käynnisteinä yhdistelmämateriaalien valmistuksessa. Niitä käytetään yleensä yhdessä kiihdytteiden, so. reaktioaineiden, kanssa,  jotka auttavat ohjaamaan polymeroitumisen nopeutta. Niitä käytetään kuitulujitteisten yhdistelmämateriaalien valmistuksessa parantamana kuidun ja matriisimateriaalin välistä adheesiota.

Peroksidiseokset ovat tärkeässä asemassa yhdistelmämateriaaliteollisuudessa, sillä niitä käytetään reaktiohartsien polymeroitumisen alustamiseen ja ominaisuuksien, kuten esim. yhdistelmämateriaalien lujuuden ja kestävyyden, parantamiseen.
 

Inhibiitit

Inhibiitit ovat radikaalinpoistajia, joilla radikaalisesti kovettuvien järjestelmien varastointikestävyyttä ja reaktiivisuutta voidaan säätää. Näin ollen inhibiitit voivat esimerkiksi estää hartsijärjestelmien ennenaikaisen kovettumisen, jota voi ilmetä, kun hartsi altistuu kuumuudelle tai kosteudelle kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Promoottorit

Promoottoreita käytetään katalysaattorien tai käynnisteiden toiminnan vahvistamiseksi yhdistelmämateriaalien kovettumisen yhteydessä. Niitä käytetään usein yhdessä katalysaattoreiden tai käynnisteiden kanssa polymeroitumisreaktion tehokkuuden parantamiseksi tai valmiin yhdistelmämateriaalin ominaisuuksien muuttamiseksi.

Niitä käytetään hartsien kovettumisnopeuden parantamiseen. Tämä lyhentää prosessiaikoja ja voi parantaa valmistusprosessin tehokkuutta. Niitä voidaan käyttää myös valmiin yhdistelmämateriaalin mekaanisten ominaisuuksien, kuten esim. lujuuden ja sitkeyden, parantamiseen.

Kiihdytekompleksit

Kiihdytekompleksit ovat erityisiä kiihdytteitä, joihin on sekoitettu muita vaikuttavia aineita polymeroitumisreaktion tehokkuuden parantamiseksi tai valmiin yhdistelmämateriaalin ominaisuuksien muuttamiseksi.

Kiihdytekompleksit voivat parantaa hartsien kovettumisnopeuksia.  Tämä voi lyhentää kovettumisaikaa ja parantaa valmistuksen tehokkuutta. Niitä voidaan käyttää myös valmiin yhdistelmämateriaalin mekaanisten ominaisuuksien, kuten esim. lujuuden ja sitkeyden, parantamiseen.