Kosketus
LinkedIn
Youtube
Tuotteet

Tyydyttymättömät polyesterihartsit, vinyyliesterihartsit ja epoksihartsijärjestelmät

Premium-tason kumppanimme

Tyydyttymättömät polyesterihartsit, vinyyliesterihartsit ja epoksihartsijärjestelmät

Laadukkaat matriisihartsit

Helppo työstettävyys, erittäin hyvät fyysiset ominaisuudet, kemiallinen kestävyys, johtokyky, lämmönkestävyys, nopea tai hidas geeliytymisaika, soveltuvuus käsinlaminointiin, ruiskulaminointi tai hartsi-injektiomuovaus  aina pultruusiokäyttökohteisiin saakka. Tarjoamme asiakkaillemme sopivan reaktiohartsin kattavasta, omasta kehitystyöstä peräisin olevasta tuotevalikoimasta tai Premium-tason kumppanimme, AOC:n, tuotevalikoimasta.
Keskiössä ovat BÜFAn tyydyttymättämät polyesterihartsit ja ihanteelliset ratkaisut eri käyttöalueille, kuten autoteollisuus, kiskoajoneuvot, tuulienergia, rakennusteollisuus, märkätilat, tankit ja putket, laivanrakennus ja uimahallit.

BÜFAn tarjoamat tutkimus- ja kehitysmahdollisuudet mahdollistavat milloin tahansa asiakaskohtaiset erityiset asetukset ja kehitystyön – myös kestävien tuoteominaisuuksien osalta. Yhteinen yhteistyö ja asiakkaidemme tuki ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Löydämme sinulle sopivan ratkaisun. Ota meihin yhteyttä. Löydät valikoimastamme tarpeisiisi sopivan hartsin.

Koko valikoima BÜFA®-Harz Portfolio

Lasikuitulujitemuovisten komponenttien tyydyttymättömät polyesterihartsit ja vinyyliesterihartsit

Yksilölliset ratkaisut

On tärkeää huomata, että polyesterihartsien ominaisuudet riippuvat muistakin tekijöistä, kuten esimerkiksi työstöolosuhteista ja käytetyistä lisäaineista. Siksi ilmoitetut ominaisuudet voivat vaihdella hartsista toiseen. Käyttökohteen vaatimukset ja ominaisuudet on huomioitava huolellisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. BÜFA Composite Systemsillä on yhä laajeneva kestävien tuotteiden valikoima. Neuvomme sinua mielellämme!

Epoksihartsit

Lukuisia mahdollisuuksia

Kuitukomposiittiteknologian jatkuva edistyminen ajaa tänä päivänä yleisiä, uusia vaatimuksia matriisille. Yhdistelmämateriaalien, levitysmenetelmien ja vaatimusten muutokset aiheuttavat välttämättömiä muutoksia hartseihin. BÜFA®-Epoxidharzsysteme-epoksihartsisysteemit ovat erittäin laadukkaita järjestelmiä ja täydentävät valikoimaamme arvokkaalla tavalla. BÜFAn tarjoamat tutkimus- ja kehitysmahdollisuudet mahdollistavat milloin tahansa asiakaskohtaiset erityiset asetukset ja kehitystyön. Erittäin hyvin varustellut laboratoriot, mahdollistavat myös ominaisarvojen määrittämisen laitteiston osalta olemassa olevien järjestelmien nopean hienosäädön. Näin ollen esimerkiksi epoksihartsijärjestelmien hienosäätö ei ole asiakkaan luona tapahtuvan työstön tai tuotantosyklien mahdollisen lyhentämisen este. Kehitystä nopeuttaa monivuotinen ja onnistunut tutkintatyö UP- ja VE-kemian saralla. 

Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään!

Ota yhteyttä

Työntekijät uusien epoksihartsien, polyesterihartsien ja vinyylihartsien hartsijärjestelmien kehitystyön parissa
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Vähästyreeniset ja styreenittömät hartsit ja hartsijärjestelmät

Kestävät ratkaisut ovat jo vuosien ajan olleet keskiössä. Samanaikaisesti BÜFA on kasvattanut jatkuvasti styreenittömien ja vähästyreenisten tuotteiden (kuten Gelcoat-tuotteiden ja hartsien) valikoimaa.

Löydät valikoimasta ympäristöystävälliset ja vähäpäästöiset tuotteet ja järjestelmät, jotka sopivat sellaisiin valmistusprosesseihin, kuten ruiskulaminointi, laminointi tai sujutus. BÜFAn vähästyreeniset tai styreenittömät ratkaisut tarjoavat lisäarvoa merkintöjen ja tehokkuuden suhteen. Asetonivaihtoehto BÜFA®-Multicleaner täydentää näitä tuotteita.

Työtekijä valmistaa levyä
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Hartsit ja hartsijärjestelmät jatkuvana laminointiin ja levyjen valmistukseen

BÜFAn valikoimassa on tyydyttymättömiä polyesterihartseja ja vinyyliesterihartseja ortoftaalihapolla (OP) tai disyklopentadieenillä (DCPD) sellaisille valmistusmenetelmille, kuten jatkuva laminointi tai levyn valmistus. Jatkuvaa laminointia käytetään yhdistelmämateriaaliteollisuudessa levyjen valmistamiseen eri materiaaleista. Siinä halutusta materiaalista, kuten lasikuitu- tai hiilikuitukankaasta, liitetään useita kerroksia hartsilla toisiinsa jatkuvassa prosessissa. Näitä levyjä käytetään monilla käyttöalueilla, mm. rakennusalalla tai urheilulaitteiden rakentamisessa.

BÜFAn valikoiman jatkuvaan laminointiin ja levyjen valmistukseen tarkoitetut polyesterihartsit ovat helppoja työstää ja edullinen valinta moniin käyttötarkoituksiin. Niillä on hyvät mekaaniset ominaisuudet, esimerkiksi  korkea vetolujuus ja hyvä murtovenymä, jotka mahdollistavat niiden käytön rakenteellisissa komponenteissa. Tarjoamme paloturvallisia komponentteja varten halogenoituja hartseja läpikuultaviin käyttökohteisiin.

Työntekijä avotyöskentelyssä käsi- ja ruiskuprosessissa
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Hartsit ja hartsijärjestelmät käsin- ja ruiskulaminointiin

BÜFA Compositesin valikoimassa on avointa käsin- ja ruiskulaminointia varten erilaisia hartsiemäksiä, kuten isoftalihappo (IP), bisfenoli-A (BPA), vinyyliesteri (VE), neopentyyliglykoli (NPG) ja ortoftaalihappo (OP).

Polyesterihartseja voidaan yhdistelmämateriaaliteollisuudessa työstää käsin tai ruiskuttamalla. Siinä hartsit levitetään nestemäisinä ja kovetetaan sitten. Käsin laminoitaessa hartsia työstetään käsin, kun taas ruiskuttaessa hartsi levitetään ruiskupistoolilla. BÜFA®-Harze-hartsit kattavat nopeine, keskipitkine ja pitkine geeliytymisaikoineen laajan valikoiman käyttökohteita ja ovat enimmäkseen esikiihdytettyjä. Niitä käytetään usein käsin ja ruiskutettaessa rakentamisen komponenttien, kuten esimerkiksi räystäskourujen, syöksyputkien tai julkisivulevyjen valmistusta varten. Ne sopivat myös laivanrakennuksen tai astioiden ja putkien valmistuksen käyttökohteisiin (esim. kanavasaneeraus), kohonneeseen kemialliseen, mekaaniseen ja hydrolyysikuormitukseen. Valikoimassa on lisäksi ajoneuvoteollisuuden korkeaan mekaaniseen kuormitukseen sopivia hartseja. BÜFA Compositesin valikoimasta löytyvät sopivat hartsit myös muotin valmistusta varten.

Työstäminen voidaan suorittaa niin käsin kuin erityisesti soveltuvilla BÜFA Tecin annostelulaitteistoillakin.

BÜFA TEC

Huvivene myrskyssä
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Hartsi-injektiomuovaus, hartsi-infuusio ja alipaineinjektio

Kuitukomposiittien suljettujen valmistusmenetelmien trendi on jatkunut jo vuosien ajan. Sellaisia ovat esimerkiksi hartsi-injektiomuovaus (RTM), RTM-Light, hartsi-infuusio ja alipaineinjektio. Tärkeää on laskea päästöjä tuntuvasti. Tämä on mahdollista juurikin näillä menetelmillä suljetuissa valmistusprosesseissa. Näiden teknologioiden tuotantospektri on erittäin laaja ja menettelyvaihtoehtoja on monipuolisesti. Muutamien kappalemäärien lisäksi voidaan myös valmistaa suuria sarjoja pieniä komponentteja, joiden geometria on monimutkainen, sekä suurempia komponentteja.

BÜFA Composites tarjoaa tänä päivänä kestäviä ratkaisuja sopivien hartsituotteiden kanssa. Valikoimassa on hartsiemäksiä disyklopentadieenistä (DCPD), orthoftaalihaposta (OP), vinyyliesteriuretaanista (VEU), bisfenoli-A:sta (BPA) tai vinyyliesteristä (VE) – esikiihdytettyinä tai esikiihdyttämättöminä. Nämä hartsit sopivat erityisesti mekaanisesti laadukkaiden muotin osien valmistukseen. Näille osille asetetaan tarvittaessa myös korkeita vaatimuksia kemiallisen kestävyyden ja kestotaipumislämpötilan  suhteen sekä korkea dynaamisen kuormituksen kestävyys. Niitä käytetään auto- ja hyötyajoneuvoteollisuuden sekä merenkulun urheiluveneiden ja erityiskäyttökohteiden komponenttien valmistukseen.

BÜFA Tec

Katso video

Työntekijä lastaa tankkia käyttöä ja eri kemikaaleilla täyttämistä varten
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Kemiallisesti kestävät käyttökohteet

Käsitteen Tankit ja putket taakse kätkeytyy säiliöiden ja putkistojen rakennus (esim. kemianteollisuuden laitteistot, maatalous, kanavan saneeraukset). Käytetyt materiaalit altistetaan näissä erityisen suurelle veden, happojen, emästen tai vaihtuvien lämpötilojen aiheuttamille kestokuormituksille. Siksi käytetään hartseja, jotka täyttävät käytetyn materiaalin laatua koskevat korkeimmat vaatimukset: Kemiallinen tai hydrolyyttinen kuormitus, korkea lämmönkestävyys ja korkeat mekaaniset ominaisuudet.
BÜFA®-Harze-hartsit ja hartsiemäkset IP/NPG, BPA/VE, EN/VE soveltuvat näihin käyttökohteisiin.

Mainitsemisen arvoisia tässä kategoriassa ovat myös johtokykyiset BÜFA®-Conductive Systeme -järjestelmät. Niitä käytetään yhä useammissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan johto- tai purkukykyisten esineiden tai laitteiden suurempaa turvallisuutta. EX-alueille eivät muut sovellu käytettäviksi. Mutta myös laivanrakennuksen ja uimahallien valmistajilla on erityisiä hartsivaatimuksia, jotka perustuvat kemialliseen ja hydrolyyttiseen  kuormitukseen sekä mekaniikkaan tai kestomuodonpitävyyteen kohdistuviin vaatimuksiin.

Marmori-ilmeinen kylpyhuone
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Valuhartsikäyttökohteet ja täytetyt järjestelmät

BÜFA tarjoaa kuitulujittamattomiin käyttökohteisiin läpinäkyviä valuhartseja ortoftaalihappopohjalla (OP). Mineraalisiin valukäyttökohteisiin, joihin kohdistuu hyvin erilaisia vaatimuksia, on olemassa kattava valikoima orto- ja DCPD-pohjalla. Niitä käytetään usein täytetyissä järjestelmissä, jotka sisältävät lisämateriaaleja antaakseen rakenteelle lujuutta ja jäykkyyttä. Nämä materiaalit voivat olla esimerkiksi mineraalisia täyttöaineita, kuten kvartsi tai alumiinioksidi. Täytettyjen järjestelmien käyttö mahdollistaa valuhartsien ominaisuuksien mukauttamisen ja erityisten lujuus-, jäykkyys- ja painovaatimusten täyttämisen.

Valuhartsin käyttökohteissa vaaditaan laajaa käyttöspektriä, olipa se sitten sisäänvaluhartsia, polymeeribetonia ja keinomarmoria varten, huonekalukoristeiden, ovien täytön, puuimitaatioiden tai läpinäkyvien lasikuitulujitteisten muotin osien valamiseen – luovuudelle ei ole rajoja. Näitä hartseja on olemassa esikiihdytettyinä ja esikiihdyttämättöminä, eri viskositeeteillä, matalasta korkeareaktiivisiin.

Johtokykyinen pinta muottihartseilla
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Muottihartsit

BÜFAn valikko tarjoaa laadukkaimpien muottien valmistukseen paitsi yksittäisiä vähästyreenisiä, nopeasti kovettuvia ja lähes kutistumattomia Tooling-hartseja erilaisilla hartsiemäksillä, myös tarkasti toisiinsa sovitettuja kokonaisratkaisuja eli optimaalisia muotin valmistusjärjestelmiä, jotka perustuvat polymeerikemian uusimpiin tuloksiin.
Äärimmäinen styreenin ja lämmönkestävyys, korkea mekaaninen kestävyys, pysyvästi hyvä kiiltoaste ja mittatarkkuus ovat luotettavan muotin valmistusjärjestelmän valinnan tärkeimmät valintakriteerit.

Uusimmat ratkaisumme tarjoavat johtavia pintoja, parempaa pintalaatua ja muotin erittäin korkeaa mittapitävyyttä. BÜFA Composites tarjoaa kokonaisen muotin valmistusjärjestelmän. Se koostuu Gelcoat-pinnoitteesta, ensimmäisen kerroksen hartsista sekä varsinaisesta muottihartsista. Järjestelmissä on erittäin hyvät mekaaniset ominaisarvot, erinomainen  taipumislämpötila, erinomainen kuidun kostutus ja erityisen alhaiset VOC-pitoisuudet. Hartsit sopivat niin käsinlaminointiin kuin ruiskulaminointiin. BÜFA®-Tooling-Harz-hartsi voidaan levittää Low-Profile-teknologian ansiosta yhdellä työkerralla 2–12 kerroksen lasikuitumaton (CSM, Chopped Strand Mat) seinämänpaksuisena.

Katsomon lasikuitulujitemuoviset istuimet
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Ahtopuristus

Ahtopuristus on laajalle levinnyt menetelmä lasikuitulujitemuovisten muotin osien valmistuksessa keski- ja suursarjassa. Lasikuitulujitteisille muotin osille on laajat käyttömahdollisuudet nopeiden syklien ja suuren toistettavuuden ansiosta.

BÜFAn valikoimassa on vastaavia esikiihdyttämättömiä hartseja. Matala- tai keskiviskoosinen, kemiallisella tai korkealla lämmönkestävyydellä – löydät valikoimasta sopivan hartsin.

Pystytettyjä putkia rullauksen jälkeen
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Kelausmenettely

Kelausmenettelyssä lujitekuidut kelataan positiivisen tuurnan ympärille. Tämä menettely sopii ensisijaisesti rotaatiosymmetristen komponenttien, kuten esim. tankkien, säiliöiden, putkien ja akseleiden valmistamiseen.

Siinä käsitellään matalaviskoosisia polyesterihartseja. Vaatimuksista riippuen käytetään tässä erilaisia hartsiemäksiä, kuten IP, NPG, OP tai DCPD. Korkea- tai matalareaktiivinen, kemiallinen ja/tai terminen kestävyys, palosuojalla tai ilman – BÜFAn tuotevalikoimassa on laaja vaihteluväli. Merenkäynnin alueella ne vastaavat mm. Lloyds Register -rekisterin laatustandardeja.

Pultruusio loputtomalla valmistuksella
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Pultruusio

Pultruusio on jatkuva valmistusmenetelmä yhdistelmämateriaaliprofiilien jatkuvaa valmistusta varten. Hartsin kuidut tai hiukkaset imeytetään ja vedetään lopuksi muotin läpi pitkien, muotopitävien profiilien tai putkien valmistamiseksi. Ne katkaistaan oikean mittaisiksi seuraavassa prosessin vaiheessa. Menetelmää kutsutaan pultruusioksi, koska tuotettu profiili vedetään prosessin läpi (vetää on englanniksi pull).

Usein pultruusiossa käytetään polyesterihartseja erittäin lujien ja jäykkien yhdistelmämateriaalien valmistamiseksi, jotka kestävät hyvin kemikaaleja ja UV-säteilyä. Niitä käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten esim. rakennusalalla, auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa. BÜFAn valikoimassa on vastaavia erilaisia hartsiemäksiä sisältäviä hartseja. Niillä on tyypillisesti erinomainen täyteaineen absorptiokyky ja pigmentoitavuus, ja siten parannettu pinnan laatu.

Uudiskerrostaloja asuinalueella
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Halogeenittomat hartsit

Halogeenittomia palontorjuntahartseja käytetään palontorjuntastandardin mukaisten yhdistelmämateriaalien valmistamiseksi. Halogeenittomia BÜFA®-Firestop-palontorjuntahartseja voidaan käyttää monissa eri yhdistelmissä ja eri valmistusmenetelmissä.

Halogeenittomia hartseja käytetään usein ahtopuristuksessa, pultruusiossa tai käsinlaminoinnissa yhdistelmämateriaalien valmistukseen. Niitä käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten esim. rakennusalalla, autoteollisuudessa ja joukkoliikenteessä sekä kaikkialla, missä tarvitaan hyvää palontorjuntaa.

Halli läpikuultavalla kattopeitteellä, jonka on päästettävä päivänvaloa sisään palontorjuntaa varten
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Halogeenipitoiset hartsit

Halogeenipitoisia palontorjuntahartseja käytetään aina tarvittaessa sisäistä palontorjuntaa. Esimerkiksi läpikuultavissa kattopeitteissä, joiden on päästettävä läpi päivänvaloa.

Johtokykyiset tuotantotilat luotettavaa erittäin herkkien, kovissa käyttöolosuhteissa käytettävien kenttäinstrumenttien suojaa varten.
HARTSIT JA HARTSIJÄRJESTELMÄT

Muita erikoiskäyttökohteita

Erilaisten käyttökohteiden ja valmistusmenetelmien erilaiset levitystavat voivat puolestaan edellyttää erityisiä käyttötapoja.

Tällaisia ovat esimerkiksi johtokykyiset käyttökohteet luotettavaa erittäin herkkien, kovissa käyttöolosuhteissa käytettävien kenttäinstrumenttien suojaa varten – arktisella alueella, hiekkaerämaassa ja tietysti myös Euroopassa.

Keskustele asiantuntijoidemme kanssa, he löytävät varmasti käyttökohteellesi sopivan hartsin tai järjestelmän.

Tutustu tyydyttämättömien polyesterihartsien, vinyyliesterihartsien ja epoksihartsijärjestelmien toimialoihin: