Contact
LinkedIn
Youtube
Grupa BÜFA

Otkrijte više

BÜFA – jedno poduzeće

I brojna nova kemijska sredstva

Više smo toga od samo vodećeg stručnjaka u području kompozitnih materijala. I u našim poslovnim područjima Chemicals i Cleaning oduševljavamo svojim proizvodima i uslugama.

Društvo BÜFA osnovano je 1883. te se tijekom narednih desetljeća razvija u neovisno, srednje veliko poduzeće te, naposljetku, u uspješno kemijsko poduzeće koje posluje diljem svijeta.
Pojam „BÜFA” označava puno više toga od imena svojih osnivača, Ludwiga Büsinga i Friedricha Fascha. BÜFA danas podrazumijeva: digitalizaciju, inovaciju i održivost u kemijskoj branši. BÜFA Holding svoje korijene ima u Oldenburgu, no grupa poduzeća već je dugo aktivna diljem svijeta.
 
na buefa.com