Contact
LinkedIn
Youtube
BÜFA Composite Systems

Naša načela

Impresivan cjelokupan paket

BÜFA Composite Systems kao dio Grupe BÜFA

Kao dio Grupe BÜFA, filozofija našeg poduzeća temelji se na četiri stupa, koji nas podržavaju i potiču:

Djelovanje usmjereno na klijente
Međusobna suradnja
Zaštita čovjeka i okoliša
i
uspješno gospodarenje.

Ta načela poduzeća osiguravaju kvalitetu našeg poduzeća i naših proizvoda – danas i ubuduće. Naime, mislimo i na buduće naraštaje.
Saznajte više o našoj strategiji i našim načelima na web-stranici društva BÜFA Holding:

buefa.com