Contact
LinkedIn
Youtube
Aankoopvoorwaarden

Onze aankoopvoorwaarden

Aankoopvoorwaarden bij BÜFA-groep

 

De volgende aankoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op onze bestellingen en overeenkomsten voor leveringen en diensten van de leverancier. Afwijkende verkoopvoorwaarden van de leverancier worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Stilte, een onvoorwaardelijke aanvaarding van leveringen en diensten of de betaling ervan impliceert geen instemming met de verkoopvoorwaarden van de leverancier. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de bestelling of de tekst van de in de bestelling vermelde documenten en de volgende aankoopvoorwaarden, prevaleert de tekst van de bestelling of de tekst van de in de bestelling vermelde documenten.