Contact
LinkedIn
Youtube
Gegevensbescherming

Onze gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen een steeds belangrijkere rol in de activiteiten van de BÜFA-groep. Daarom nemen wij de bescherming van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zeer serieus. De naleving van de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend. Hieronder informeren wij u over welke gegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. 

Verantwoordelijke

BÜFA GmbH & Co. KG
Stubbenweg 40
26125 Oldenburg

Telefoon +49 441 9317-0
E-mail: info@buefa.de

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?
U kunt onze websites bezoeken zonder dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij vernemen alleen de naam van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de website die u bij ons bezoekt. Persoonsgegevens (IP-adres en gegevens van het eindapparaat) worden alleen verzameld en verwerkt wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Dit wordt u dan in detail uitgelegd in het menu.

De administratie van de technische componenten van de site (cookiebeheer, insluiten van video's en kaartdiensten, beheer van technische content van derden, beheer van Google-marketingtools) wordt afgehandeld door BÜFA GmbH & Co. KG, Stubbenweg 40, 26125 Oldenburg. Voor dit doel wordt de hiervoor vereiste persoonlijke gegevens naar BÜFA GmbH & Co. KG verzonden en daar verwerkt.
Wij hebben de orderverwerking met BÜFA GmbH & Co. KG contractueel geregeld. Gegevensverwerking door BÜFA GmbH & Co. KG wordt daarom uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met instructies en namens ons krachtens artikel 28 van de DSGVO.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?
Aangezien wij er voortdurend naar streven zowel ons dienstenaanbod als uw ervaring met onze websites te verbeteren, worden bovengenoemde algemene gegevens statistisch geëvalueerd. Hiervoor zijn wij echter geïnteresseerd in uw persoonlijke mening en omgeving. Daarom wordt u op sommige plaatsen om aanvullende informatie gevraagd. Deze informatie is vrijwillig en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Als u gebruik maakt van diensten, verzamelen wij over het algemeen alleen de gegevens die wij nodig hebben om de diensten te verlenen. Voor zover wij u om verdere gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de gevraagde dienst en ter bescherming van onze eigen legitieme zakelijke belangen.

 

Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken voor zover dit strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken, overdragen, verkopen of op andere wijze verkopen aan andere ondernemingen of instellingen, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben. Iets anders geldt als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn de gegevens openbaar te maken en door te geven.

 

Cookies
Wij gebruiken cookies op sommige delen van onze websites. Dit zijn identificatiegegevens waarmee wij u tijdens uw bezoek op een meer gepersonaliseerde manier onze diensten ter beschikking kunnen stellen. Wij gebruiken geen cookies om persoonsgegevens te verzamelen. Als u geïnformeerd wilt worden over het gebruik van cookies door uw browser of als u deze wilt uitsluiten, dient u de betreffende browserinstellingen te activeren. 

Gebruikerscentra / Toestemmingsbanner

Op onze websites maken we gebruik van een toestemmingsbeheerplatform (toestemmings- of cookiebanner). De verwerking in verband met het gebruik van het toestemmingsbeheerplatform en het vastleggen van de door u gemaakte instellingen is gebaseerd op Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, in ons legitieme belang om onze inhoud volgens uw voorkeuren af te spelen en om de door u gegeven toestemming(en) te kunnen bewijzen. De instellingen die u hebt gemaakt, de toestemming die u hebt gegeven en delen van uw gebruiksgegevens worden opgeslagen in een cookie. Dit wordt bewaard voor volgende pagina-aanvragen en uw toestemming kan nog steeds worden getraceerd. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje "vereiste cookies".

Contact opnemen
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Via het contactformulier, per e-mail, per telefoon of per post. Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u in dit verband vrijwillig verstrekt uitsluitend met als doel om contact met u op te nemen en uw verzoek te kunnen verwerken.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6, § 1, letter a), art. 6, § 1, letter b) en art. 6, § 1, letter f) van de AVG.

 

Google Analytics
Wij gebruiken de webanalysetool "Google Analytics", inclusief de component "Google Search Console", om onze websites in te richten volgens de vereisten. Google Analytics creëert gebruiksprofielen op basis van pseudoniemen. Daartoe worden permanente cookies op uw eindapparaat opgeslagen en door ons gelezen. Zo kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen.

In het kader van Google Analytics ondersteunen Google Ireland Limited en Google LLC ons. (VS) als verwerker overeenkomstig art. 28 AVG. De gegevensverwerking kan daarom ook buiten de EU of de EER plaatsvinden. Met betrekking tot Google LLC kan geen adequaat niveau van gegevensbescherming worden verondersteld vanwege de verwerking in de VS. Het risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of zonder dat u rechtsmiddelen heeft. Houd hier rekening mee als u toestemming geeft voor ons gebruik van Google Analytics. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 § 1 lid 1 letter a van de AVG, of § 15 TMG, indien u uw toestemming heeft gegeven via onze banner. De overdracht naar een derde land vindt plaats op basis van art. 49 §1 letter a van de AVG. 

We gebruiken Google Consent Mode V2 (basismodus). Dit betekent dat uw IP-adres, ongeacht uw instellingen in de banner, naar Google wordt verzonden. Dit wordt echter onmiddellijk na het verzamelen door Google verwijderd en niet geregistreerd. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om bepaalde functies van de Google-diensten die op de website worden gebruikt en waarvoor toestemming vereist is, beter te kunnen controleren en gebruiken. De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar geeft ons een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden etc.) en helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten (in het bijzonder IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-id's), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en wordt niet samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Voor meer informatie, zie Hotjar's privacybeleid hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Je kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over je bezoek aan onze website door Hotjar en tegen het plaatsen van Hotjar tracking cookies op andere websites door op deze opt-out link te klikken.

 

 

Ingebedde video's
Wij voegen video's in op onze websites die niet op onze servers worden opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het openen van onze webpagina's met ingesloten video's niet automatisch leidt tot het opnieuw laden van inhoud van de derde aanbieder, tonen wij in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen voorbeeldafbeeldingen van de video's. Hierdoor krijgt de derde aanbieder geen informatie.

Pas na een klik op de voorbeeldafbeelding wordt de inhoud van de derde aanbieder opnieuw geladen. Dit verschaft de derde aanbieder de informatie dat u onze site hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder. Door op de voorbeeldafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om inhoud van de derde aanbieder te herladen. 

De inbedding is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 § 1 lid 1 letter a van de AVG, of § 15 TMG, indien u uw toestemming heeft gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken. Houd er rekening mee dat de inbedding van veel video's ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of zonder dat u rechtsmiddelen heeft. Indien wij aanbieders in onveilige derde landen gebruiken en u hiermee instemt, vindt de overdracht naar een onveilig derde land plaats op basis van art. 49 §1 letter a van de AVG.

Aanbieder: YouTube / Google (USA)

Maximale opslagtijd: Google geeft hiervoor geen specifieke duur aan.

Adequaat niveau van gegevensbescherming: Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van art. 49 §1 letter a van de AVG.

Intrekking van toestemming: Als u op een voorbeeldafbeelding hebt geklikt, wordt de inhoud van de derde aanbieder onmiddellijk opnieuw geladen. Als u dit herladen op andere pagina's niet wilt, klik dan niet meer op de voorbeeldafbeeldingen.

 

Kaartdiensten
Wij voegen kaartdiensten in op onze websites die niet op onze servers worden opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat het openen van onze webpagina's met ingesloten kaartdiensten niet automatisch leidt tot het opnieuw laden van inhoud van de derde aanbieder, tonen wij in een eerste stap alleen lokaal opgeslagen voorbeeldafbeeldingen van de video's. Hierdoor krijgt de derde aanbieder geen informatie.

Pas na een klik op de voorbeeldafbeelding wordt de inhoud van de derde aanbieder opnieuw geladen. Dit verschaft de derde aanbieder de informatie dat u onze site hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder. Door op de voorbeeldafbeelding te klikken, geeft u ons toestemming om inhoud van de derde aanbieder te herladen. 

De inbedding is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 § 1 lid 1 letter a van de AVG, of § 15 TMG, indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven door op de voorbeeldafbeelding te klikken. 

Houd er rekening mee dat de inbedding van sommige kaartendiensten ertoe leidt dat uw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt. In sommige landen bestaat het risico dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of zonder dat u rechtsmiddelen heeft. Indien wij aanbieders in onveilige derde landen gebruiken en u hiermee instemt, vindt de overdracht naar een onveilig derde land plaats op basis van art. 49 §1 letter a van de AVG. 

Aanbieder: Google LLC (USA)

Maximale opslagtijd: Google geeft hiervoor geen specifieke duur aan.

Adequaat niveau van gegevensbescherming: Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De overdracht vindt plaats op basis van art. 49 §1 letter a van de AVG.

Intrekking van toestemming: Als u op een voorbeeldafbeelding hebt geklikt, wordt de inhoud van de derde aanbieder onmiddellijk opnieuw geladen. Als u dit herladen op andere pagina's niet wilt, klik dan niet meer op de voorbeeldafbeeldingen.

Integratie van andere technische inhoud en functies van derden
We maken gebruik van de technische functies en inhoud van de hieronder vermelde derden om onze websites te presenteren.
Bij het oproepen van onze pagina's wordt de inhoud van de derde partij die deze functies en inhoud levert, opnieuw geladen. Dit geeft de derde partij de informatie dat u onze site hebt bezocht, evenals de technisch vereiste gebruiksgegevens in deze context.
Wij hebben geen invloed op verdere gegevensverwerking door de derde partij.
De insluiting vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f, van de DSGVO en in het belang van het zo aantrekkelijk en informatief mogelijk maken van onze site.

Gebruik van IP-adressen
Merk op dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()" en dat IP-adressen daarom alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

 

Veiligheid
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Dit omvat de versleutelde overdracht van gegevens met behulp van het handtekeningalgoritme sha256RSA (2048 bits). Al onze medewerkers en derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht zich te houden aan de federale wet op de gegevensbescherming en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Het schept geen contractueel of ander formeel recht tegen of namens een partij. 

 

Informatie overeenkomstig art. 13 van de algemene verordening gegevensbescherming voor aanvragers
De informatie over gegevensbescherming voor aanvragers vindt u bovendien hier.

 

Verordening gegevensbescherming voor sociale media
De informatie over de gegevensbescherming van onze sociale media vindt u aanvullend hier.

 

Uw rechten als gebruiker
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als websitegebruiker bepaalde rechten:

1.) Recht op toegang (art. 15 AVG): .

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de in artikel 15 van de AVG genoemde informatie. 

2.) Recht op rectificatie en wissing (art. 16 en 17 AVG):

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen en, indien van toepassing, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens. 
U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist indien een van de in artikel 17 van de AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden. 

3.) Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): .

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen indien een van de voorwaarden vermeld in art. 18 van de AVG van toepassing is, bijvoorbeeld indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van een herziening. 

4.) Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG): .

In bepaalde gevallen, die in art. 20 van de AVG worden beschreven, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van dergelijke gegevens aan een derde partij te verzoeken.  .

5.) Recht op bezwaar (art. 21 AVG): .

Indien gegevens worden verzameld op basis van art. 6 § 1 letter f (gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht om klacht in te dienen kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

Uitoefening van uw rechten
Tenzij hierboven anders beschreven, neem dan contact op met het kantoor dat in het impressum is genoemd om uw gegevensbeschermingsrechten te doen gelden.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Wij worden ondersteund door onze functionaris voor gegevensbescherming bij het vervullen van onze verplichtingen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In geval van een verzoek, gelieve de onderneming in kwestie te noemen. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: .

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Duitsland

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefoon: 0421 69 66 32 0