Contact
LinkedIn
Youtube
Duurzaamheid

BÜFA in transitie

Nieuwe chemie betekent verantwoordelijkheid

Duurzaamheid bij BÜFA Composite Systems

Meer dan 20 jaar geleden nam de BÜFA-groep het principe "bescherming van mens en milieu" op in haar ondernemingsprincipes. Als onderneming met verantwoordelijkheidsbesef in de chemische industrie heeft BÜFA zich hier al op gericht, lang voordat duurzaamheid in de samenleving centraal kwam te staan. 

Wij creëren waarde en groei in overeenstemming met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainability report

Vermindering van styreen

Als het gaat om duurzaamheid en milieubescherming is styreen een belangrijk onderwerp in de composietindustrie. Om emissies te minimaliseren, streeft BÜFA er al enkele jaren naar om bij de verwerking van polyesterharsen minder of helemaal geen styreen meer te gebruiken. Het portfolio van biogebaseerde, styreenvrije en styreengereduceerde gelcoats, topcoats en harsen groeit hierbij gestaag.

onze duurzame producten

Vermindering van emissies

De verwerking in gesloten productieprocessen brengt ook een aanzienlijke vermindering van de emissies met zich mee. Gesloten matrijzen worden bijvoorbeeld gebruikt bij vacuüminjectie of Resin Transfer Moulding (RTM-proces). Ook hier biedt BÜFA Composite Systems duurzame oplossingen – met juiste producten of deskundig advies over procestechnologie.

 

 

Onze duurzame producten

Onze gesloten processen

Brandbeveiligingssystemen

Vooral bij high-tech meercomponentensystemen zoals glasvezelversterkte composieten moeten alle componenten optimaal op elkaar afgestemd zijn, zodat het product de vereiste prestaties levert. Vooral wanneer de hoogste prestaties worden verwacht, zoals in het spoorverkeer.

Onze klanten verwerken onze brandbeveiligingssystemen onder meer voor de productie van spoorvoertuigen en andere middelen van openbaar vervoer. In geval van brand stoten deze een zeer kleine hoeveelheid toxische gassen uit, terwijl ze weinig rook produceren. Brandbeveiliging voor maximale veiligheid van mens en milieu.

Onze brandbeveiligingsproducten

Biobasierte und recycelte Rohstoffe

Our sustainability features also include products with bio-based raw materials that come from renewable sources and preserve our natural resources.

We also include products with recycled raw materials, such as resin solutions with up to 25 % recycled PET material from post-consumer waste (PET bottles).

Our articles with bio-based and recycled raw materials are marked with the BÜFA®-future label.

Innovative and Sustainable Reactive Resin Specialties

 

BÜFA®-Foaming Resin Systems

GRP foaming resin components (bulk density approx. 1.1 g/ cm3) offer a weight reduction of up to 45 % in comparison to a standard composite component (bulk density approx. 1.6 g/ cm3) – to say nothing of the comparison to steel (bulk density approx. 7.8 g/ cm3). Use of foaming resin in transport applications, for example, results in fuel savings and a reduction in CO2 emissions. Our foaming resins can also be provided with fire protection - this combination makes our complete system unique!

The sustainable articles from the BÜFA®-Foaming Resin system are marked with the BÜFA®-future label.

Innovative and Sustainable Reactive Resin Specialties

 

Conductive Products - Conductive Line

These BÜFA products have conductive properties to protect people and the environment. The use of BÜFA®-Conductive products in mould making, for example, minimizes dust build-up and increases process safety. Work safety is also significantly improved, since electrical charges that would otherwise cause uncontrolled flash discharges (e.g. during demolding) are safely discharged through a simple earthing. The reduction in demolding forces also increases the service life of the component moulds.

The sustainable products from the BÜFA®-Conductive Line are marked with the BÜFA®-future label.

Innovative and Sustainable Reactive Resin Specialties

 

Groene sectoren

Last but not least zijn veel eindtoepassingen duurzaam: BÜFA-producten worden bijvoorbeeld op grote schaal gebruikt in het openbaar vervoer over korte en lange afstand, bij spoorvoertuigen of in de botenbouw en in de windenergie.

Gewichts- en energiebesparing door lichtgewicht constructie en veiligheid voor mens en milieu zijn slechts enkele belangrijke argumenten voor het gebruik van onze geavanceerde polyesterharsspecialiteiten.

Onze duurzame producten

BÜFA im Einklang mit den Sustainable Development Goals

Mit Blick auf die Sustainable Development Goals (SDGs) gestalten wir Produkte, die Mensch, Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen fördern:
Unser Unternehmen integriert die SDGs aktiv in unsere Philosophie und Praktiken. Mit Betonung auf Mensch, Umwelt, Innovation und Wirtschaftlichkeit setzen wir uns für eine nachhaltige Zukunft ein. Unser Portfolio ist ein Zeichen für positiven Wandel, hin zu einer Welt der Verantwortung und Nachhaltigkeit - für heute und eine enkelfähige Zukunft.

SDG 3

Gute Gesundheit und Wohlbefinden:
Unsere Produkte unterstützen Anwendungen, die Mensch und Umwelt schützen. In der BÜFA®-future Linie sind beispielsweise keine CMR 1 Stoffe enthalten. Zudem führt die Verwendung von Produkten mit wenig oder ohne Styrol, sowie die Anwendung von geschlossenen Verfahren, zu einer geringeren Belastung des Arbeitsplatzes mit Emissionen. Die ableitfähigen Materialien der BÜFA®-Conductive Line tragen zu einem verbesserten Arbeitsschutz bei und der hochwertige Brandschutz in den BÜFA®-FireFox Systemen ermöglicht die Fertigung sicherer Bauteile nach höchstem Qualitätsstandard.

SDG 8

Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum:
Wir wollen den langfristigen Erfolg unseres Unternehmensim Einklang mit ökologischer und sozialer
Verantwortung sichern. Wir schaffen sichere Arbeitsplätzeund unterstützen wirtschaftliche Entwicklung entlang der Wertschöpfungskette.

SDG 9

Wir entwickeln innovative Produkte, damit wir und unsere Kunden neue Wege gehen können. Unser Portfolio fördert nachhaltige Infrastrukturen und zukunftsweisende Technologien. Die Produkte kommen in unterschiedlichsten Branchen, wie der Windenergie oder im öffentlichen Nahverkehr, zum Einsatz.

SDG 12

Veranwortungsvoller Verbrauch und Produktion:
Wir setzen auf Ressourceneffizienz und minimieren Abfall, um nachhaltigen Konsum und Produktion zu unterstützen. Wir verfolgen den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte, vom Erwerb der Rohstoffe, über die Fertigung bis hin zum Einsatz unserer Produkte beim Kunden

SDG 13

Maßnahmen zum Klimaschutz: Unser Fokus liegt auf emissionsmindernden Produkten und Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels.

BÜFA Composite Systems neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich

Hier leggen wij onze focus op

Strategie en groei

Onze bedrijfsfilosofie geldt voor al onze distributies. Zo bevorderen wij de duurzame groei van onze onderneming. Wij zetten in op onze eigen ontwikkeling en fabricage van onze producten om volledige controle te behouden en goede en langdurige partnerschappen met onze klanten te onderhouden.

 

Klimaat en hulpbronnen

Om het klimaat te beschermen, besteden wij aandacht aan afvalscheiding en afvalvermijding. Wij hebben een milieuteam opgericht dat duurzame ideeën van medewerkers bundelt, structureert en verwerkt. Bovendien is onze vestiging in Rastede klimaatneutraal.

Mensen en waarden

Eerlijke samenwerking gebaseerd op partnerschap met medewerkers, klanten en leveranciers is onze topprioriteit. Als onderdeel van ons lean management worden medewerkers betrokken bij klantgerichtheid en waardestroom. Ook worden jaarlijks kwalificatiemaatregelen uitgevoerd volgens het ontwikkelingsplan.

Maatschappij en engagement

Via de overkoepelende BÜFA-groep steunen wij projecten in de regio (cultureel, educatief en sociaal). Wij steunen bijvoorbeeld verschillende vrijwillige brandweerkorpsen en werken samen met universiteiten en onderzoekscentra voor scholieren.

Portfolio en waardecreatie

In de BÜFA-groep denken wij in generaties. De bescherming van mens en milieu begint bij de selectie van grondstoffen, de ontwikkeling van emissiearme producten of de eigenlijke fabricage van producten. Onze Inplant-fabriek bijvoorbeeld produceert niet alleen veel efficiënter, maar ook duurzamer, omdat ze minder emissies uitstoot en hulpbronnen spaart.