Contact
LinkedIn
Youtube
Zrównoważony rozwój

BÜFA w okresie zmian

Nowoczesna chemia oznacza odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój w BÜFA Composite Systems

Ponad 20 lat temu Grupa BÜFA włączyła zasadę „ochrony człowieka i środowiska” do swoich zasad korporacyjnych. Jako odpowiedzialna firma przemysłu chemicznego, BÜFA była już na to przygotowana na długo przed tym, jak zrównoważony rozwój znalazł się w centrum zainteresowania. 

Tworzymy wartości i rośniemy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, tak zwanymi Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainability report

Redukcja styrenu

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, głównym problemem w branży kompozytów jest styren. W celu zminimalizowania jego emisji BÜFA od kilku lat dąży do stosowania mniejszej ilości styrenu w przetwarzaniu żywic poliestrowych lub do całkowitej rezygnacji ze styrenu. Portfolio biopochodnych żelkotów, topkotów oraz żywic bez styrenu i o obniżonej zawartości styrenu ciągle się przy tym powiększa.

nasze zrównoważone produkty

Redukcja emisji

Zamknięte procesy produkcyjne również pozwalają na wyraźną redukcję emisji. Formy zamknięte są stosowane na przykład we wtrysku próżniowym lub procesie formowania transferowego żywic (proces RTM). Również w tym przypadku BÜFA Composite Systems oferuje zrównoważone rozwiązania – czy to dzięki odpowiednim produktom, czy też profesjonalnemu doradztwu w zakresie inżynierii procesowej.

 

 

Nasze zrównoważone produkty

Nasze procesy zamknięte

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Szczególnie w zaawansowanych technologicznie systemach wieloskładnikowych, takich jak kompozyty wzmacniane włóknem szklanym, wszystkie komponenty muszą być do siebie optymalnie dopasowane, aby produkt zapewniał wymagane parametry. Zwłaszcza wtedy, gdy oczekiwane jest spełnienie najwyższych wymogów, jak na przykład w transporcie kolejowym.

Nasi klienci wykorzystują nasze systemy przeciwpożarowe między innymi do produkcji pojazdów szynowych i innych środków transportu publicznego. W przypadku pożaru emitują one bardzo niewielką ilość toksycznych gazów, jednocześnie wytwarzając niewielkie ilości dymu. Ochrona przeciwpożarowa dla maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i środowiska

Nasze produkty przeciwpożarowe

Zielone branże

Nie bez znaczenia jest fakt, że istnieje wiele ekologicznych zastosowań końcowych. Produkty BÜFA są wykorzystywane w dużej mierze w lokalnym i dalekobieżnym transporcie publicznym, pojazdach szynowych, szkutnictwie i energetyce wiatrowej.

Oszczędność masy i energii dzięki lekkiej konstrukcji, a także bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska to tylko niektóre z ważnych argumentów przemawiających za stosowaniem naszych zaawansowanych żywic poliestrowych.

Nasze zrównoważone produkty

BÜFA Composite Systems poczuwa się do odpowiedzialności społecznej

Na tym się skupiamy

Strategia i wzrost

Filozofia naszej firmy jest wiążąca dla wszystkich naszych oddziałów. W ten sposób wspieramy zrównoważony rozwój naszej firmy. Stawiamy na rozwój i wytwarzanie własnych produktów, aby zachować pełną kontrolę oraz utrzymać dobre i wieloletnie partnerstwo z naszymi klientami.

 

Klimat i zasoby

Aby chronić klimat, zwracamy uwagę na segregację odpadów i unikamy ich wytwarzania. Powołaliśmy zespół ds. ochrony środowiska, który gromadzi, strukturyzuje i przetwarza ekologiczne pomysły pracowników. Ponadto nasz zakład w Rastede jest neutralny dla klimatu.

Ludzie i wartości

Uczciwa, partnerska współpraca z pracownikami, klientami i dostawcami jest naszym najwyższym priorytetem. Nasi pracownicy są zaangażowani w koncentrowanie się na potrzebach klienta i działaniach zgodnymi z wartościami firmy. Co roku przeprowadzane są również działania w celu podnoszenia kwalifikacji zgodnie z planem rozwoju.

Społeczeństwo i zaangażowanie

W połączeniu z Grupą BÜFA wspieramy projekty w regionie (kultura, edukacja i kwestie społeczne). Wspieramy na przykład ochotniczą straż pożarną i współpracujemy z uniwersytetami oraz studenckimi ośrodkami badawczymi.

Portfolio i tworzenie wartości

W Grupie BÜFA myślimy w kategoriach pokoleń. Ochrona człowieka i środowiska rozpoczyna się przy tym już na etapie wyboru surowców oraz opracowania produktów niskoemisyjnych, a potem faktycznego procesu ich wytwarzania. Dobrym przykładem jest nasz system Inplant, który zapewnia nie tylko znacznie wydajniejszą, ale także bardziej zrównoważoną produkcję, ponieważ emituje mniej substancji szkodliwych i oszczędza zasoby.