Contact
LinkedIn
Youtube
Warunki zakupu

Nasze warunki zakupu

Warunki zakupu Grupy BÜFA

 

Poniższe Warunki Zakupu mają zastosowanie wyłącznie do naszych zamówień i umów na dostawy i usługi Dostawcy. Odmienne warunki sprzedaży dostawcy zostają niniejszym wyraźnie odrzucone. Milczenie, bezwarunkowe przyjęcie dostaw i usług lub ich opłacenie nie stanowi zgody na warunki sprzedaży dostawcy. W przypadku sprzeczności między tekstem zamówienia lub tekstem dokumentów wymienionych w zamówieniu a poniższymi warunkami zakupu, pierwszeństwo ma obowiązujący tekst zamówienia lub tekst dokumentów wymienionych w zamówieniu.