Contact
LinkedIn
Youtube
Wskazówki dot. przetwarzania

Porady i wskazówki dotyczące produkcji elementów TWS

Procesy, budowa form, naprawa i aplikacja

Wiedza w pigułce

Która metoda produkcji będzie idealna dla mojego elementu? Co należy uwzględnić przy budowie form? Jak naprawić drobne defekty i pęknięcia w formie TWS? Jakich kroków należy przestrzegać podczas aplikacji żelkotu? Poświęć trochę czasu na włączenie tych porad i wskazówek naszych ekspertów do swojej wiedzy. Rezultat będzie widoczny!

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij nam e-mail lub skontaktuj się z nami telefonicznie!

Skontaktuj się z nami

Wskazówki dotyczące przetwarzania materiałów przy budowie form

Konstrukcja laminatu krok po kroku

1. Naniesienie żelkotu
Żelkot może być nakładany pędzlem lub natryskowo. Aby zapewnić jednolitą grubość warstwy, należy sprawdzić naniesioną powłokę za pomocą warstwomierza (zalecana grubość warstwy 1000 μm). W przypadku stosowania przewodzącego żelkotu narzędziowego, punkt uziemienia należy nałożyć po utwardzeniu żelkotu.

2. Pierwsza warstwa laminatu
Po utwardzeniu żelkotu można rozpocząć nakładanie laminatu. Zwłaszcza pierwsza warstwa za żelkotem powinna być nakładana z dużą starannością. Szczególnie ważne jest przy tym, aby wszystkie pęcherzyki powietrza między żelkotem a pierwszą warstwą zostały usunięte za pomocą wałka. Jako pierwsza warstwa powinny być używane maty z włókna szklanego o gramaturze 150 g/m² lub 225 g/m² z nicią o grubości 15 tex.

3. Laminowanie
Gdy pierwsza warstwa laminatu utwardzi się przez noc, laminat szlifuje się papierem ściernym, a pył szlifierski usuwa. W zależności od przeznaczenia formy i wymagań dotyczących określonej grubości ścianki, można kontynuować nakładanie kolejnych warstw laminatu aż do osiągnięcia pożądanej grubości końcowej. Dzięki technologii niskoprofilowej, BÜFA®-Tooling Żywica jest szczególnie odpowiednia do nakładania 2-12 warstw maty z włókna ciętego w jednym kroku roboczym.

4. Wygrzewanie
Laminowana forma powinna być dodatkowo utwardzana na modelu przez 8 godzin w podwyższonej temperaturze ok. 70-80°C. Następnie zaleca się wzmocnienie formy. Produkowana forma i jakość jej powierzchni zależą w dużej mierze od właściwości modelu wzorcowego. Stopień połysku, jak również wszelkie nierówności modelu wzorcowego, są przenoszone na formę. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na powierzchnię modelu wzorcowego. Należy pamiętać, że produkcja form wymaga bezpyłowego otoczenia. W celu naniesienia środka antyadhezyjnego na model wzorcowy zalecamy nasz wosk Carnauba BF 700 (BÜFA®-BF 700 Mould release wax paste). Produkty z BÜFA®-Conductive-Tooling-System mogą być szczególnie dobrze przetwarzane maszynowo. Polecamy zaawansowaną, solidną i bardzo przyjazną dla użytkownika technologię maszyn BÜFA Tec. Na przykład:


Urządzenie dozujące
BÜFA®-Tec Polybar

Urządzenie do natrysku żelkotu
BÜFA®-Urządzenie do żelkotu
BÜFA®-Tec GSU ES1
BÜFA®-Tec GSU ES1 „Easy Lift”
BÜFA®-Tec Delta EVO-LINE
BÜFA®-Tec Sigma 6 EVO-LINE

Urządzenia do laminowania wałkami
BÜFA®-UNI 150 EVO-Line
BÜFA®-UNI 275 EVO-Line

Urządzenia do natrysku włókien
BÜFA®-Tec Delta EVO-LINE
BÜFA®-Tec Sigma 6 EVO-LINE

Wskazówki i porady dotyczące budowy form

Do produkcji wysokiej jakości form TWS

Do produkcji wysokiej jakości form TWS należy stosować wyłącznie materiały o najlepszych właściwościach.

 

1. Wymagany materiał

    •    BÜFA®-VE-Tooling-Żelkot w wersji natryskowej lub ręcznej
    •    BÜFA®-Tooling-Resin 
    •    Utwardzacz 
    •    Maty z włókna szklanego – gramatura w zależności od potrzeb
    •    BÜFA®-Resin VE 0910 (1. warstwa żywicy)
    •    Włóknina szklana
    •    Środek antyadhezyjny lub pasta antyadhezyjna 
    •    Lakier antyadhezyjny – przezroczysty lub zielony 
    •    Kleje żywiczne BÜFA® 
    •    Środki do szlifowania i polerowania, np. z serii BÜFA®-BF


2. Pomocne narzędzia
    •    Pędzel, BÜFA®-Tec Polycon Pistolet natryskowy 
    •    Lub urządzenie do natrysku żelkotu BÜFA®-Tec, na przykład ES1
    •    Wałki do laminowania i usuwania powietrza


3. Sposób postępowania
Po wykonaniu modelu wzorcowego nakładany jest żelkot formierski. Jeśli używana jest wersja do natrysku, należy nałożyć 3 warstwy, każda o grubości 200 μm. Odczekać 3-5 minut pomiędzy poszczególnymi warstwami. Jest to konieczne, aby zapewnić wystarczającą możliwość uchodzenia powietrza. Po utwardzeniu (test dźwiękowy), nakłada się warstwę laminatu z rozdzielonej na włókna maty o gramaturze 150g/m² razem z BÜFA®-Resin (np. BÜFA®-Resin VE 0910). W przypadku trudniejszych narożników i wgłębień można nałożyć za pomocą pędzla BÜFA®-Klej żywiczny (płynną matę), aby je wyrównać. Pozwala to uniknąć powstawania wtrąceń powietrzna podczas laminowania. 

Kontrola jest w tym przypadku prosta: podczas utwardzania kolor zmienia się z beżowego na biały. Jeśli to nie nastąpi, to grubość warstwy była niewystarczająca. Po utwardzeniu zalecane jest wygrzewanie. W tym celu forma jest dodatkowo utwardzana wraz z modelem wzorcowym w temperaturze 70°C przez 8 godzin. Po ostudzeniu można wyjąć nową formę. Aby zamontować metalową ramę, najpierw należy przykleić klocki z balsy lub pianki w punktach przylgowych. Do tego celu najlepiej nadaje się BÜFA®-Klej do konstrukcji warstwowych. Taki sposób postępowania zapobiega powstawaniu śladów na metalowej ramie ze względu na różną rozszerzalność cieplną. Formę można teraz doprowadzić do pożądanego poziomu połysku, a następnie nanieść środek antyadhezyjny. Do wyjęcia pierwszego produktu z formy zaleca się dodatkowe użycie BÜFA®-Lakieru antyadhezyjnego.


Uwagi
W celu uzyskania powierzchni o najwyższej możliwej jakości, zalecamy użycie BÜFA®-Resin (np. BÜFA®-Resin VE 0910). Po nałożeniu warstwę tę pozostawia się do utwardzenia na około 8 godzin. Następnie postępuje się z sposób opisany powyżej. Wspomniana powyżej 1. warstwa laminatu zapobiega przedwczesnemu oderwaniu się warstwy żelkotu od podłoża w przypadku skomplikowanych i/lub dużych form.

Naprawa formy wzmacnianej włóknem szklanym

Jak naprawić drobne defekty i pęknięcia w formie TWS?

Wymagany materiał
Środek antyadhezyjny, BÜFA®-Klej żywiczny, BÜFA®-Tooling Żelkot, BÜFA®-Środek do tworzenia naskórka, BÜFA®-Tooling Żywica, nadtlenek, pasty szlifierskie i polerskie z serii BÜFA®-BF.

Pomocne narzędzia
Ściereczka bawełniana, mały kubek, szpatułka, drewniane kliny

Sposób postępowania
Zawsze obchodź się z formą z ostrożnością! Używaj środka antyadhezyjnego wysokiej jakości. Pracuj z zalecaną dawką nadtlenku i w odpowiedniej temperaturze (co najmniej 16°C)! Do wyjmowania z formy używaj wyłącznie drewnianych lub plastikowych klinów! W zależności od zastosowanego systemu środka antyadhezyjnego, forma musi zostać odświeżona po wyjęciu z formy kilku produktów

  • Systemy na bazie wosku: po wyjęciu z formy 3-8 produktów
  • Półtrwałe środki antyadhezyjne: po wyjęciu z formy ok. 10-50 produktów

Zawsze używać czystej ściereczki bawełnianej, aby uniknąć śladów polerowania. Skupiska styrenu należy usunąć za pomocą środka do czyszczenia form. Następnie umieścić formę w piecu w temperaturze 40-60°C na 8 godzin, aby przyspieszyć odparowanie pozostałości styrenu. Po ostudzeniu nałożyć środek antyadhezyjny w taki sam sposób, jak na nową formę.
 
W jaki sposób przeprowadzić naprawę:
Niewielkie uszkodzenia naprawisz za pomocą BÜFA®-Kleju żywicznego (aby uzyskać wyższą odporność na temperaturę, wybierz BÜFA®)-Klej żywiczny i BÜFA®-Tooling Żelkot. Nanieść BÜFA®-Klej żywiczny z utwardzaczem na formę i pozostaw do utwardzenia. Następnie nakłada się BÜFA®-Tooling Żelkot (+ 4% środka do tworzenia naskórka i 2% utwardzacza). Na koniec przeszlifować / wypolerować miejsce naprawy i nałożyć środek antyadhezyjny. W przypadku większych uszkodzeń należy postępować w sposób opisany powyżej; dodatkowo część laminatu należy zastąpić żywicą formierską. Przeszlifować uszkodzone miejsca, aż przestaną być widoczne i nałożyć laminat. Dalej postępować zgodnie z powyższym opisem.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij nam e-mail lub skontaktuj się z nami telefonicznie!


Skontaktuj się z nami