Contact
LinkedIn
Youtube
Branscher


för din bransch

Många olika och individuella användningsområden

Kompositprodukter för alla krav

BÜFA Composites erbjuder dig, som förädlare av kompositmaterial, ett komplett utbud av innovativa och skräddarsydda kompositprodukter. Dra nytta av våra branschexperters kunskapsfördelar!
 
Vi tillhandahåller omfattande systemlösningar för branscherna

Automobil

Nyttofordon

Rälsfordon

Vindkraft

Byggverksamhet

Sanitär

Tankar och rör

Båttillverkning

Cruiser

Simbassänger
 
Våra produkter som gelcoats, topcoats och vidhäftande hartser uppfyller alla branschspecifika krav, till exempel vad gäller brandskydd och lättviktskonstruktion. Vi ger dig också gärna råd om individuella lösningar.

Kontakta nu

Våra branscher

Snöröjningsutrustning och illustration av en husvagns-grafik
Automobil

Effektivitetsökning och utsläppsminskning

Tillverkar du komponenter till bagageluckor, motorhuvar eller dörrelement till bilar? Eller framställer du tak- och sidoelement för husbilar?

Då känner du till de höga kraven på aerodynamik, formernas geometri, väderbeständighet och ytornas kvalitet. Fiberarmerad plast har precis de egenskaper du behöver för detta ändamål. Tack vare sina utmärkta mekaniska egenskaper och låga vikt ger kompositkomponenter ett viktigt bidrag till att öka effektiviteten och minska utsläppen. Eftersom: ju lättare bilarna är, desto mindre energi förbrukas, alltså mindre bränsle.

BÜFA tillhandahåller dig skumhartser, gelcoats, vidhäftande hartser och mycket annat – särskilt för bilindustrins krav! BÜFA Composite Systems har ett ständigt växande sortiment av hållbara produkter.​ Var inte rädd för att fråga!

Lastbil med förklaring av de enskilda komponenterna på lastbilen
Nyttofordon

Aerodynamisk, väderbeständig, brandskyddad

För alla som driver och underhåller nyttofordon prioriteras förutom komfort och säkerhet även effektivitet, kostnadseffektivitet och i synnerhet hållbarhet.
För att möta dessa krav måste alla komponenter vara rätt från början. Alltså redan vid tillverkningen av komponenter till lastbilar, bussar, grävmaskiner, traktorer och andra nyttofordon.

BÜFA-produktsortimentet är speciellt utvecklat för att möta kraven på aerodynamik, formgeometri, väderbeständighet och ytkvalitet (klass A). Här finns dessutom den viktiga aspekten av brandskydd. Oavsett om det gäller takhuvar eller frontmasker, maskinkåpor, sidoluckor eller fönster- och dörrelement: Vi förser dig med hartser och gelcoats speciellt lämpliga för nyttofordon.


Case Story
Vindkraft förklarad med ett exempel på en grafik från ett vindkraftverk
Vindkraft

Böjlighet och slagtålighet

Som tillverkare av rotorblad eller maskinhus för vindkraftverk vet du hur mycket denna teknik kräver högkvalitativa produkter: Kvaliteten på ett rotorblad bestäms av tillförlitligheten hos de många limningarna. För limning av kapslingar och bryggor krävs tjocka limmade sömmar varvid materialet får inte rinna av på sluttande väggar. Gelcoaten har till uppgift att skydda rotorbladet och maskinhuset från miljöpåverkan som fukt, ljus, temperatur och slag. Mycket böjliga material med god slagtålighet är därför efterfrågade.

För dessa branscher har BÜFA Composite Systems förstklassiga specialiteter i sitt program: till exempel VE-baserade vidhäftande hartser, mycket flexibla LSE-gelcoats och Firestop-produkter.


Case Story
Förklaring och framställning av användningsmöjligheterna inom byggverksamheten
Byggverksamhet

Stabilitet och mångsidighet

Som tillverkare inom byggverksamheten kräver du med rätta designfrihet, hög komponentprecision och dimensionsstabilitet. Dina krav är våra avgörande urvalskriterier för att kunna erbjuda dig de rätta produktlösningarna.

Fiberarmerad plast har ett brett användningsområde, särskilt inom byggbranschen: Tak, ljuskupoler, beklädnader, balkongräcken, hela fönsterfasader eller dörrprydnader – användningsmöjligheterna för GFK-material är lika många som deras fördelar.

BÜFA Composites produktlösningar gör att du kan få enastående former, stabilitet, livslängd, effektiva viktbesparingar och brandskydd på högsta nivå.
Vi har även den rätta lösningen för ditt byggprojekt. Prata med oss.


Case Story
Förklaring och framställning av användningsmöjligheterna inom sanitetssektorn
Sanitär

Frihet till design, estetik och funktionalitet

Vill du ha eleganta ytor till dina VVS-produkter? Eller är baksidan av badkar tillverkade av PMMA ditt aktuella ämne? Många stora tillverkare av tvättställ och duschkar av mineralgjutning litar på produkterna från vårt kompletta sortiment.

BÜFA Composite Systems erbjuder dig färgade polyesterhartser, högblanka gelcoats eller till och med transparenta, klara gelcoats - till exempel för tillverkning av eleganta köksskivor. Vi har också de lämpliga acceleratorsystemen i vårt leveransprogram. Upptäck kombinationen av designfrihet med estetik och funktionalitet med våra material.
 
Våra branschexperter ger dig gärna råd om de rätta lösningarna för din produkt.

Förklaring och framställning av användningsmöjligheterna inom tankar och rör
Tankar och rör

Tillförlitligt tätade och korrosionsbeständiga

Som tillverkare inom behållartillverkning vet du vilka höga belastningar behållare, tankar och rör för kemiska anläggningar eller jordbruk utsätts för: Syror, alkalier, växlande temperaturer och direkt kontakt med oxiderande och spridningsbara ämnen ställer högsta krav på materialkvaliteten.
BÜFA Composite Systems erbjuder ett omfattande utbud av specialprodukter för behållartillverkning och produktion av tankar och rör.
Bearbetningsklar, föraccelererad eller tixotropiskt inställda hartser, gelcoats eller topcoats baserade på VE, bisfenol A eller ISO/NPG.
 
Våra branschexperter ger dig gärna råd om de rätta lösningarna för dina krav.

Förklaring och framställning av användningsexempel inom området: Simbassänger
Simbassänger

Optimalt bearbetningsbar och lång livslängd

Med BÜFA är simbassänger på den säkra sidan: Vi känner till de kemiska, termiska och hydrolytiska påfrestningar som simbassänger utsätts för. För försegling av de yttre ytorna på marksidan erbjuder vi dig en rad speciella gelcoats (färger är godkända enligt AVK metoden för klortester) samt topcoats med paraffin för höga temperaturer. Med produktsortimentet BÜFA®-Swim-NPG kan du erbjuda dina kunder högsta kvalitet och långvarig njutning av din pool.
 
Som systemleverantör förser vi dig också med lämpliga vidhäftande hartser samt den motsvarande maskinteknik för optimal bearbetbarhet.
 
Prata gärna med våra branschexperter om dessa ämnen.


Case Story
Förklaring och framställning av användningsexempel inom området skeppsbyggnad
Cruiser

Brandskydd och lättviktskonstruktion

Letar du efter lösningar för kryssningsfartygs interiör och exteriör som är särskilt lämpade för brandskydd och stödjer lättviktskonstruktion? Då har vi de rätta produkterna för dig. Oavsett om det gäller livbåtar, duschkabiner, tvättceller eller fritidsområdet, som vattenrutschbanor, pooler och steniga landskap. Våra gelcoats och topcoats baserade på ISO/NPG och ISO samt våra vidhäftande hartser uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

De olika vidhäftande hartserna BÜFA Composite är det rätta valet för skrov- och däcklimning, sandwichkonstruktioner gjorda av skum och balsaträ samt trä-, metall- och FVK-limningar.

Dessutom tillhandahåller vi dig speciallösningar, till exempel ”flytande glasmattor” för att undvika luftfickor bakom gelcoaten.


Case Story
Förklaring och framställning av användningsexempel inom området rälsfordon
Rälsfordon

Förebyggande brandskydd

Bränder är särskilt förödande inom rälstrafiken eftersom evakuering är svår och måste göras snabbt. Av denna anledning är här förebyggande brandskydd särskilt viktigt. Du vill ha säkra transporter av människor och gods och letar efter lämpliga Firestop-produkter för rälsfordonssektorn?

Produktsortimentet BÜFA®-Firestop uppfyller alla relevanta brandskyddsstandarder och materialkrav med avseende på antändbarhet, flamspridning, rökutveckling, rökgasers toxicitet med mera.

Vi står gärna till tjänst med råd när det gäller omfattande know-how för användningen av lämpliga gelcoats, topcoats, vidhäftande hartser, specialhartser och andra specialprodukter.

Video: BÜFA®-Fire Retardant Systems


Case Story
Förklaring och framställning av användningsexemplen inom området: Båttillverkning
Båttillverkning

Limmar, glänser, håller

Båttillverkning hör till de viktigaste användningsområdena för fiberarmerad plast. Som tillverkare av yachter och batterier vet du vilka utmaningar sol och saltvattnet är för material. Letar du efter produkter som uppfyller de högsta kraven på färgnoggrannhet, ytglans och osmosbeständighet?
Då är BÜFA Composite det du behöver.

Vi erbjuder dig gelcoats och topcoats baserade på ISO/NPG och ISO för högsta kvalitetsstandard. Dessutom levererar vi högkvalitativa VE-vidhäftande hartser för skrov- och däcklimning samt vidhäftande hartser för sandwichkonstruktioner av skum och balsaträ. Vi har också speciallösningar för att undvika luftfickor bakom gelcoaten, till exempel ”flytande glasmattor”.

Var inte din bransch med?

Eller har du speciella användningar eller krav?

Kontakta då vår Composites-expert.
Vi ger dig gärna råd och är tillgängliga för ett intensivt kunskapsutbyte.

Kontakt