Contact
LinkedIn
Youtube
BÜFA-koncernen

Upptäck mer

BÜFA – ett företag

Och massor av ny kemi

Vi är mer än bara en ledande specialist inom kompositsektorn. Vi imponerar också med våra produkter och tjänster inom våra affärsområden chemicals och cleaning.

BÜFA grundades 1883 och utvecklades under de följande decennierna till ett oberoende, medelstort och i slutändan globalt verksamt, framgångsrikt kemiföretag.
BÜFA står för mer än bara namnen på sina grundare Ludwig Büsing och Friedrich Fasch. Idag betyder BÜFA: Digitalisering, innovation och hållbarhet inom den kemiska industrin. BÜFA Holding är rotat i Oldenburg, men själva koncernen har länge varit hemma runt om i världen.
 
till buefa.com