Contact
LinkedIn
Youtube
Hållbarhet

BÜFA förändras

Ny kemi betyder ansvar

Hållbarhet hos BÜFA Composite Systems

För över 20 år sedan införlivade BÜFA-koncernen principen att ”skydda människor och miljö” i sina företagsprinciper. I egenskap av ett ansvarsfullt företag inom den kemiska industrin vägleddes BÜFA av detta långt innan hållbarhet blev mainstream i samhället. 

Vi skapar värde och tillväxt i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling, de så kallade Sustainable Development Goals (SDG).

Sustainability report

Styrenreduktion

Styren är en stor fråga inom kompositindustrin när det gäller hållbarhet och miljöskydd. För att minimera utsläppen har BÜFA i flera år arbetat med att använda mindre styren eller helt eliminera styren vid bearbetning av polyesterhartser. Portföljen av biobaserade, styrenfria och styrenreducerade gelcoats, topcoats och hartser växer därvid ständigt.

Våra hållbara produkter

Utsläppsminskning

Bearbetning i slutna tillverkningsprocesser medför också en betydande minskning av utsläppen. Slutna formar används till exempel vid vakuuminjektion eller Resin Transfer Moulding (RTM-processen). Även här tillhandahåller BÜFA Composite Systems hållbara lösningar – både när det gäller lämpliga produkter eller expertråd om processteknik.

 

 

Våra hållbara produkter

Våra slutna processer

Brandskyddssystem

Speciellt i högtekniska flerkomponentsystem som glasfiberförstärkta kompositer måste alla komponenter vara optimalt koordinerade med varandra så att produkten levererar den prestanda som krävs . I synnerhet när högsta prestanda förväntas, till exempel inom rälstrafiken.

Våra kunder bearbetar våra brandskyddssystem bland annat för tillverkning av rälsfordon och annan kollektivtrafik. Om det skulle brinna släpper dessa ut en mycket liten mängd giftiga gaser samtidigt som de endast genererar mycket lite rök. Brandskydd för maximal säkerhet för människor och miljö.

Våra brandskyddsprodukter

Gröna branscher

Sist men inte minst är många slutanvändningar hållbara: Detta innebär att BÜFA-produkter används främst i lokal och långväga kollektivtrafik, i rälsfordon eller även inom branscherna båttillverkning och vindkraft.

Vikt- och energibesparingar genom lättviktskonstruktion samt säkerhet för människor och miljö är bara några av de viktiga argumenten för användningen av våra avancerade polyesterharts-specialiteter.

Våra hållbara produkter

BÜFA Composite Systems tar socialt ansvar

Här finns vårt fokus

Strategi och tillväxt

Vår företagsfilosofi är bindande för alla våra distributörer. På detta sätt främjar vi en hållbar tillväxt för vårt företag. Vi satsar på den egna utvecklingen och produktionen av våra produkter för att behålla full kontroll och upprätthålla goda, långsiktiga partnerskap med våra kunder.

 

Klimat och resurser

För att skydda klimatet uppmärksammar vi källsortering och undvikande av avfall. Vi har satt upp ett miljöteam som samlar ihop, strukturerar och bearbetar medarbetarnas hållbara idéer. Därutöver är vår plats i Rastede klimatneutral.

Människor och värden

Rättvisa och partnerskapsanda vid samverkan med anställda, kunder och leverantörer är vår högsta prioritet. Inom ramen för vårt lean-management involveras anställda i både kundorienteringen och värdeströmmen. Dessutom genomförs årliga kvalificeringsåtgärder enligt utvecklingsplanen.

Sällskap och engagemang

Genom BÜFA-koncernen främjar vi projekt i regionen (kultur, utbildning och sociala frågor). Vi stöttar till exempel olika frivilliga brandkårer och samarbetar med universitet och olika studentforskningscentrum.

Portfölj och värdeskapande

Inom BÜFA-koncernen agerar vi med många framtida generationer i åtanke. Därvid börjar skyddet för människor och miljö redan med valet av råvaror, utvecklingen av lågutsläppsprodukter eller själva produktsprocessen. Vårt inplant-system producerar därvid till exempel inte bara betydligt effektivare utan också mer hållbart eftersom utsläppen är mindre och resurser sparas.