Contact
LinkedIn
Youtube
BÜFA Composite Systems

Våra principer

Ett övertygande helhetspaket

BÜFA Composite Systems som del av BÜFA-koncernen

Som en del av BÜFA-koncernen är vår företagsfilosofi baserad på fyra hörnstenar som stöttar och driver oss:

Kundorienterat agerande,
arbeta med varandra,
skydda människa och miljö
och
agera ekonomiskt och framgångsrikt.

Dessa företagsprinciper säkerställer kvaliteten på vårt företag och våra produkter – idag och i framtiden. Vi agerar med många framtida generationer i åtanke.
Läs mer om vår strategi och våra principer på webbplatsen för BÜFA Holding:

buefa.com