Contact
LinkedIn
Youtube
Produkter


kärn- och fleecematerial

Förstärknings-, kärn- och fleecematerial

Perfekt fasthet

Låg vikt, kemisk tröghet och höga mekaniska egenskaper i rätt orientering är de viktigaste elementen vid val av förstärkningsmaterial såväl som kärnmaterial för krävande användningsområden.
Glasfiber är det vanligaste förstärkningsmaterialet eftersom det har utmärkta mekaniska egenskaper. Glasfiberproduktionen börjar i smältugnar med den direkta spinningsprocessen. Härvid spinns de finaste fibrerna av de traditionella råvarorna som används vid glasproduktion, kvartssand, kaolin och kalksten, med tillsats av speciella oxider. Detta glasfibermaterial kombineras till strängar av olika tjocklek och förses med en lämplig beläggning.

I kombination med rätt hartser kan glasfibern användas antingen som skuren matta, komplex, direkt och sprutroving, rovingtyg, ändlös matta och fiberväv. Användningen av kärnmaterial uppnår ytterligare styrka och styvhet hos kompositdelar och det med lägre vikt. Med en ytfleece kan du reducera oro på ytan och därmed förbättra kvaliteten på din komponent.

Utbudet av våra förstärkningsmaterial omfattar bland annat glasfibermattor, textilfiberkomplex, textilfiberväv, rovingar, ändlösa mattor, glasväv, kolfiber och aramidväv. För alla industriella tillämpningar eller när höga mekaniska egenskaper, orientering i en specifik riktning och utmärkta användningsegenskaper krävs erbjuder vi dig premiumprodukter från våra partners.

Komplettprogram förstärknings-, kärn- och fleecematerial