Contact
LinkedIn
Youtube
Produkter

Vidhäftande hartser

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser

Kraftfulla förbindningar

BÜFA tillhandahåller dig lämpliga limhartser, fyllmedel och högpresterande hartser för individuella behov. Fyllda eller ofyllda produkter, med eller utan fiberförstärkning, lättvikter för limning av sandwichkonstruktioner, lågkrympande, elastiska eller färgade limhartser och många andra varianter är tillgängliga för dig.

Saknar du den passande produkten för din limning?
Inga problem! Prata gärna med oss så hittar vi en lösning tillsammans – även om det handlar om hållbara produkter.

Komplettprogram vidhäftande hartser

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser
Vidhäftande hartser

Höghållfasta limningar

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser baseras på ett elastiskt vinylesterharts. De kännetecknas av utmärkt hållfasthet med förstklassiga mekaniska och kemiska egenskaper och har mycket god stabilitet på vertikala ytor.

Användning: De lämpar sig bland annat för limning av rotorblad på vindkraftverk, båttillverkning, limning av rör och överallt där hög dynamisk belastningsförmåga i stora temperaturområden krävs.

Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med lämpliga doseringssystem från BÜFA Tec.

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser inifrån
Vidhäftande hartser

Optimala laminatkonstruktioner

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser är baserade på olika hartsbaser beroende på användningsändamål. Det handlar om fiberförstärkta vidhäftande hartser som kännetecknas av mycket goda mekaniska egenskaper, särskilt vad gäller slaghållfasthet och brottöjning samt värmebeständighet.

Användning: De är särskilt lämpliga som ”flytande laminat” mellan gelcoat och glasmatta och används för att jämna ut konturerna på formdelar med skarpa kanter och svår geometri. På så sätt ska säkerställas att glasfibrerna ska ligga an ordentligt vid alla ställen när laminatet konstrueras. Detta förhindrar att fibrerna reser sig och därmed bildandet av håligheter mellan gelcoaten och laminatet. De används i första hand inom branscherna båttillverkning, nyttofordon och bilindustrin.

Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med lämpliga doseringssystem från BÜFA Tec. 

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser i en så kallad sandwichkonstruktion
Vidhäftande hartser

Sandwichkonstruktioner

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser baseras huvudsakligen på en flexibel blandning av omättad ortoftalsyra och polyesterhartser, upplöst i styren. Det handlar om medelaktiva till  högaktiva sandwich vidhäftande hartser med låg densitet fyllda med organiska lättviktsfyllmedel.

Användning: De är särskilt lämpliga för föreningen GF-UP-laminat med kärnskikt av syntetiskt hårt skum eller balsaträ där det bland annat samtidigt krävs goda mekaniska egenskaper och låg vikt. Sandwichkonstruktionerna används främst inom båttillverkning, rälsfordonsindustrin och bilindustrin.

Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med lämpliga doseringssystem från BÜFA Tec. 

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser med hartsbaser eller komponenter av naturligt vax
Vidhäftande hartser

Speciella vidhäftande hartser

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser är baserade på olika hartsbaser eller komponenter av naturligt vax. Dessa är högkvalitativa limhartser eller fyllmedel i fiberarmerad eller icke-armerad form och i en degig eller spatelbar konsistens med specifika,  olika egenskaper.


Användning: Beroende på kundens användning finns kundanpassade formuleringar tillgängliga i det speciella sortimentet av vidhäftande hartser som bland annat lämpar sig för att fylla defekta ytstrukturer, fungera som reparationsspackel, kännetecknas av sina slip- och polerande egenskaper och till exempel även kan justeras vad gäller brandskydd eller elasticitet.


De är lämpliga för användning inom formbygge, modellbygge och för limning av laminat där hög kemisk och/eller hydrolysbeständighet är viktig. De används även för att stödja strukturell hållfasthet eller för att fylla hålkäl och stänga håligheter samt för provisorisk modellering av mindre geometriska strukturer. De utmärker sig genom utmärkt vidhäftning på de flesta underlag.


Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med lämpliga doseringssystem från BÜFA Tec.

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser med limningar av metall och trä
Vidhäftande hartser

Limningar med metall och trä

BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser baserade på ett THP-harts. Det handlar om vita, fiberförstärkta universella vidhäftande hartser i en degig, spatelbar konsistens. Produkterna har en hög elasticitet och kännetecknas av en viskös-elastisk limbindning när de härdas.

Användning: De är lämpliga som fiberförstärkta standardmässiga vidhäftande hartser för limning av härdade GF-UP-laminat i en mängd olika användningar, såvida det inte finns några ökade krav på värmebeständighet och för limförbindningar mellan metall och trä, till exempel inom båttillverkning, rälsfordonstillverkning och inom bilindustrin.

Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med särskilt avsedda doseringssystem från BÜFA Tec . 

Illustration BÜFA®-Bonding Paste vidhäftande hartser med polyesterhartser
Vidhäftande hartser

Strukturella limningar och standardlimningar

BÜFA®-Bonding Paste, vidhäftande hartser är baserade på olika, omättade polyesterhartser. Det handlar om oförstärkta respektive fiberförstärkta, mineralfyllda, vidhäftande standardhartser i en degig, spatelbar konsistens. Fråga också gärna efter våra styrenfria vidhäftande hartser för strukturella användningar.

Användning: Produkterna kännetecknas bland annat av goda till mycket goda mekaniska egenskaper, mycket bra stabilitet på vertikala ytor och hög slaghållfasthet.
De har goda bearbetningsegenskaper och tillhandahåller ett brett användningsområde. De är lämpliga för limning av härdade GF-UP-laminat med korta cykeltider, förutsatt att normala krav ställs på dem, eller specifikt för limning av GF-UP-formade delar som används vid båttillverkning eller i området för limning av rotorblad för vindkraftverk. På grund av deras mångsidighet kan de användas för kundspecifika användningar i en mängd olika branscher. Delvis kan de doseras maskinellt och har hög slaghållfasthet. Vid behov kan de utrustas med  en härdningsindikator som visar tillsatsen av katalysator genom att ändra färgen.
Lämpligheten för limning av andra material måste kontrolleras i förväg från fall till fall.

Bearbetning: Bearbetningen kan utföras både manuellt och med lämpliga doseringssystem från BÜFA Tec.