Contact
LinkedIn
Youtube
System

Brandskyddssystem

Optimal säkerhet – brandskydd med system

BÜFA®-Firestop-produkter

Vid framställning av kompositmaterial är det viktigt att vissa komponentegenskaper, hög kostnadseffektivitet och föreskrivet brandskydd uppnås. I alla system där glasfiberarmerad plast används förvandlar BÜFA®-Firestop GFK-kompositmaterialet till ett flamskyddat material och och GFK-beklädnaden till en brandskyddsvägg.

Produkterna i BÜFA® Firestop-sortimentet kan optimalt demonstrera sina egenskaper individuellt eller i kombination inom olika användningsområden. Leveransprogrammet för BÜFA®-Brandschutzsysteme, brandskyddssystem, är mycket omfattande och sträcker sig från gelcoats och topcoats, många olika hartser och vidhäftande hartser, glas- och kärnmaterial till tillsatser, peroxider, släppmedel och bearbetningsmaskiner. Fråga också gärna efter våra brandskyddsprodukter med låg styrenhalt.

Komplettprogram brandskyddssystem

Varför BÜFA-brandskyddssystem?

1. Egen forskning och utveckling
2. Egen produktion
3. Eget testcenter med följande testmetoder:


•  ISO 5660 (Cone Calorimeter)
•  DIN 5510-2
•  LOI (Limited Oxygen Index) ISO 4589-2
•  UIC 564-2
 
Resultatet: Maximal säkerhet och maximal effektivitet till minimala kostnader.

Våra BÜFA®-Firestop produkter

BÜFA®-Firestop Gelcoats

För bästa brandskyddsprestanda har BÜFA talrika Firetop-gelcoats i sitt sortiment, eftersom strikta standarder måste iakttas i tågtrafiken, inom varvsindustrin eller inom byggverksamheten och konstruktionssektorn samt inom vindkraften. BÜFA®-Firestop Gelcoats är produkter som vid användning av laminat tillförlitligt skyddar det UP-harts som finns bakom laminatet mot lågor. Tack vare en exakt koordinerad kombination av speciella flamskyddande tillsatser uppnår denna gelcoat mycket höga brandskyddstekniska egenskaper.
 
Olika hartsbaser:

BÜFA®-Firestop Gelcoats är flamskyddade, halogenfria produkter baserade på olika polyesterhartser lösta i styren.
 
Bearbetningsmöjligheter:
BÜFA®-Firestop gelcoats erbjuds för olika bearbetningsalternativ, såsom hand-, sprut- eller rullkvaliteter.
 
Missfärgningar möjliga:
Sortimentet BÜFA®-Firestop inkluderar gelcoats som på kundförfrågan kan färgas enligt RAL.
 
Brandskyddssystem:
Sortimentet BÜFA®-Brandschutz, brandskydd, omfattar ett brett urval av gelcoat, harts och förstärkningsmaterial som är perfekt anpassade till varandra. Som systemlösning kan på detta sätt olika standarder uppnås.

 

BÜFA®-Firestop hartser

Vi har olika brandskyddshartser i vårt sortiment av innovativa brandskyddssystem. De är baserade på olika hartsbaser och är utrustade med olika tillsatser. I fokus för produktutvecklingen står förutom de höga brandskyddsegenskaperna, den enkla bearbetningen och mycket goda mekaniska egenskaper.

Olika hartsbaser:
BÜFA®-Firestop hartser är flamskyddade, halogenfria produkter baserade på olika polyesterhartser lösta i styren.
 
Bearbetningsmöjligheter:
Hartserna BÜFA®-Firestop tillhandahålls för olika bearbetningsalternativ, såsom handlaminering, vakuuminfusion och injektionsprocessen RTM respektive RTM-light. Produktegenskaper, såsom reaktivitet, kan anpassas individuellt utifrån kundens önskemål.
 
Brandskyddssystem:
Vår brandskyddsportfölj omfattar ett brett urval av BÜFA®-Gelcoat, harts och förstärkningsmaterial som är perfekt anpassade till varandra. Som systemlösning kan på detta sätt olika standarder uppnås.

 

BÜFA®-Firestop förstärknings-, kärn- och fleecematerial

För ett brett spektrum av brandskyddskrav erbjuder vi en mängd olika förstärknings-, kärn- och fleecematerial som en del av systemlösningen. Låg vikt, kemisk tröghet och höga mekaniska egenskaper i rätt orientering är de viktigaste elementen vid val av förstärkningsmaterial i olika bearbetningsprocesser. I programmet ingår lämplig fiberförstärkning i form av mattor eller tyger/väv och kombinationer därav. Dessa är tillgängliga i olika densiteter.

Kombination:
I kombination med rätt hartser kan glasfibern användas antingen som pulvermatta, skuren matta, komplex, direkt och sprutroving, rovingtyg, ändlös matta och fiberväv. Välj rätt förstärkningsmaterial för din bearbetningsprocess.
 
Brandskyddssystem:

Vår brandskyddsportfölj omfattar ett brett urval av BÜFA®-Gelcoat, harts och förstärkningsmaterial som är perfekt anpassade till varandra. Som systemlösning kan på detta sätt olika standarder uppnås.

 

BÜFA®-Firestop vidhäftande hartser

BÜFA®-Firestop-Liquid Mat är kobolt föraccelererad, fiberförstärkt och fylld med ATH. BÜFA®-Firestop-LIQUID MAT kännetecknas av goda mekaniska egenskaper – i synnerhet när det gäller slaghållfasthet och brottöjning.

BÜFA®-Firestop-Liquid Mat används i första hand som ”flytande laminat” mellan gelcoat och glasmatta. Det används för att jämna ut konturerna på formdelar med skarpa kanter och svår geometri. På så sätt ska säkerställas att glasfibrerna ska ligga an ordentligt vid alla ställen när laminatet konstrueras. Detta förhindrar att fibrerna reser sig och därmed bildandet av håligheter mellan gelcoaten och laminatet.

 

 

BÜFA®-Firestop skumharts

BÜFA®-Firestop skumharts är en komplett lösning för industrins lättviktskonstruktion baserad på RTM. Det uppfyller den högsta brandskyddsstandarden EN45545-2 (HL2) i kombination med BÜFA®-Firestop GC S 285. BÜFA®-Accelerator ”Foaming Agent” måste här användas som jäsmedel och dessutom en peroxid såsom Curox M-303.
 
Dina fördelar

  • Lättare delar (upp till 45 % mindre vikt)
  • Materialbesparing
  • Värme- och ljuddämpning
  • Mångsidiga möjligheter för form och färg
  • Anpassningsbart brandmotstånd
  • Homogen skumbildning
  • Goda bearbetningsegenskaper
  • Hög ytkvalitet

 

BÜFA®-FireFox System

Det bästa Best Choice-brandskyddssystemet

BÜFA®-FireFox är premiumsystemet för tillverkning av brandskyddade fiberförstärkta kompositkomponenter i slutna processer (till exempel RTM-,  infusion-, injektionsprocesser). Enskilda komponenter tillåter en mängd olika kombinationsmöjligheter för att möta individuella kundkrav.

 

Säkerställer viktbesparingar på upp till 40 % utan prestationsförlust

Med maximal hållfasthet med mångdubbelt högre draghållfasthet och värmeformbeständighet

 

För fiberförstärkta användningar

Hög prestanda på alla nivåer

Många års expertis och kundspecifika lösningar

Över 20 års brandskyddsexpertis från BÜFA®-FireFox System har gått in i vårt BÜFA®-FireFox-system. BÜFA har utvecklat samtliga kemiska komponenter. BÜFA®-FireFox-systemet tillhandahåller kundspecifika lösningar för slutna processer med teknisk support från våra experter.

Maximal prestanda i systemet och branschöverskridande användningar

BÜFA®-FireFox-systemet kombinerar brandskydd och mekanisk prestanda. Kunder från en lång rad branscher använder redan detta system: till exempel inom vindkraft, båttillverkning och skeppsbyggnad, kunder från konstruktion av rälsfordon och byggverksamhet.

Maximal lättviktskonstruktion

En systemkomponent i BÜFA®-FireFox är BÜFA®-Schaumharz, skumharts, med integrerat brandskydd för RTM-användningar. Fördelarna med det ofyllda systemet för lättviktskonstruktioner är materialbesparingar och korta cykeltider. Det kräver knappast någon omarbetning och tillåter maskinstyrd bearbetning med låga utsläpp. Produktfördelar som ljuddämpning och värmeisolering främjar ytterligare hållbarhet.

Enastående mekaniska egenskaper och högsta brandskydd

BÜFA®-FireFox System garanterar brandskyddade composite-komponenter med utmärkta mekaniska egenskaper vid maximal hållfasthet med mångdubbelt högre draghållfasthet och värmeformbeständighet. Naturligtvis i enlighet med de högsta europeiska och internationella brandskyddsstandarderna, till exempel EN45545-2.

Cone Calorimeter – till undersökningen av brandbeteendet

Brandskyddstest

Testcenter brandskydd

Rädda liv med högteknologi

Om en komponent uppfyller vissa brandskyddskrav eller inte beror på många faktorer. Skikttjocklekar, laminatens sammansättning och struktur, lackeringens beskaffenhet och typ – produktens beteende i händelse av brand är ett resultat av det komplexa samspelet mellan alla dessa komponenter och kan ännu inte simuleras på ett tillfredsställande sätt. Av denna anledning krävs här ett brandtestlaboratorium med kraftfull mätutrustning – och den erfarenhet som BÜFA-anställda har kunnat skaffa sig genom sina decennier av testpraxis.


Utvecklingsavdelningen på BÜFA har bland annat en Cone-kalorimeter för mätningar enligt ISO 5660. Med hjälp av detta instruments analyser kan materialprestanda i andra testmetoder utläsas med största noggrannhet. Maskiner för testning enligt tyska och internationella standarder som DIN 5510, UIC 564-2, ISO 4589-2 (Limited Oxygen Index, LOI) och IMO 1006 avrundar möjligheterna – återigen bara ett litet utdrag ur det kompletta testsortiment för produkter av syntetiska hartser som BÜFA tillhandahåller.

 

Komplettprogram brandskyddssystem

Testcenter brandskydd laboratorietjänster

 

Brandskyddssystemens verkningssätt

BÜFA®-Firestop – brandskydd med system

I alla system där glasfiberarmerad plast används, förvandlar BÜFA®-Firestop GFK-kompositmaterialet till ett flamskyddat material och GFK-beklädnaden till en brandskyddsvägg.

Resultat: BÜFA®-Firestop skyddar sig själv. Den extraordinära effekten uppnås genom:

1. Förkolning

Det integrerade flamskyddsmedlet omvandlas till polyfosforsyra genom inverkan av värme. Den resulterande förkolnade ytan fungerar som ett skyddsskikt.

2. Vattenavskiljning

Aluminiumhydroxid spjälkas till aluminiumoxid och vatten vid temperaturer över 200 grader Celsius. Vattnet kyler brandkällan och späder ut de rökgaser som uppstår. Aluminiumoxid bildar ett keramiskt skyddsskikt.

3. Svällande

På grund av den ökade temperaturen sväller komponentens yta. Därvid avsöndrar ytan ett kolhaltigt skyddande skum.

4. Effekt i gasfasen

Effektiv släckning av brandkällor redan i gasfasen förhindrar att branden sprider sig ytterligare.
 
Produkterna i BÜFA® Firestop-sortimentet kan optimalt demonstrera sina egenskaper individuellt eller i kombination inom alla tänkbara användningsområden. Alla BÜFA® Firestop-produkter testas strikt enligt tyska och internationella standarder. De kan bearbetas snabbt och enkelt utan att behöva ställa några speciella krav på tillverkningsprocessen. BÜFA®-Brandschutzsysteme, brandskyddssystem förser GFK-komponenter med det nödvändiga brandskyddet och ger dig därmed optimal säkerhet. Innovativa lösningar för alla användningar!