Kosketus
LinkedIn
Youtube
Huomaa!

Edellä ilmoitetut tiedot vastaavat tämän hetkisiä tietojamme ja kokemuksiamme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käsittelijää omien testien ja kokeilujen tarpeesta tuotteidemme mahdollisten käsittelyn ja käytön aikaisten vaikutusten kirjon vuoksi. Näistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellisesti sitovaa tiettyjen ominaisuuksien tai konkreettiseen käyttötarkoitukseen soveltuvuuden vahvistusta.

Tuotteidemme vastaanottajat tai käsittelijät vastaavat yksin mahdollisten teollisoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta. Myös vastaavaa EU-käyttöturvallisuustiedotteen viimeisintä versiota on noudatettava.