Contact
LinkedIn
Youtube
Let op!

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens de verwerking en toepassing van onze producten, wordt de verwerker echter niet vrijgesteld van het uitvoeren van zijn eigen tests en proeven. Aan deze informatie kan geen juridisch bindende zekerheid van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel worden ontleend.

Eventuele eigendomsrechten en bestaande wetten en voorschriften moeten door de ontvanger of verwerker van onze producten op eigen verantwoordelijkheid in acht worden genomen. Het desbetreffende EU-veiligheidsinformatieblad in de huidige versie moet ook in acht worden genomen.