Kosketus
LinkedIn
Youtube
Sanasto

Kaikki palontorjunnasta

Lasikuitulujitemuovien paloturvallisuussanasto

Paloturvallisuus ja keskeinen alan sanasto

ATH

Alumiinihydroksidi (tai alumiinitrihydroksidi Al(OH)3): yhdiste, joka yli 200 °C:n lämpötilassa saa veden jakautumaan. ATH jäähdyttää palokohdetta höyrystymisellä ja estää samalla hapen pääsyn liekkiin. Veden jakautumisen kiinteä palojäännös, alumiinioksidi, suojaa palokohdetta lisää.

Antimoni

Periodisen järjestelmän typpiryhmän kemiallinen aine (lyhenne Sb). Antimoniyhdisteet vahvistavat halogeenien paloa hidastavaa vaikutusta. Monet niistä ovat kuitenkin myrkyllisiä.

Karbonointi

Haluttu pinnan hiiltyminen: ohut hiilikerros estää alla olevien laminaatin kiinteiden osien hapen kanssa kosketuksiin joutumisen.

EN 45545-2 (harmonisoitu SFS-EN 45545-2:2020)

Standardi, joka säätelee kiskoliikenteessä käytettävien materiaalien ja komponenttien palokäyttäytymisen vaatimuksia. Koska junat ovat tulipalon sattuessa (esim. tunnelissa) vaikeasti evakuoitavissa, on standardi EN 45545-2 (harmonisoitu SFS-EN 45545-2:2020) erityisen tiukka. Tämän läpäisevien palontorjuntajärjestelmien on oltava erityisen hyvin harkittuja ja ne ovat myös huipputasoisia monilla muilla käyttöalueilla.

Liekki

Liekki on paljon muutakin kuin tulen valoilmiö. Se on itse tulen ydin. Liekki on se alue, jolla rajut lämpöä tuottavat kemialliset reaktiot hapen ja ilman ja paloaineen haihtuvien ainesosien välillä tapahtuvat. Liekki ja tuli sammuvat, mikäli nämä reaktiot voidaan estää.

Halogeenit

Periodisen järjestelmän 7. pääryhmän kemialliset alkuaineet, kuten kloori (Cl) ja bromi (Br). Voivat estää liekkien leviämisen ilmassa häiritsemällä kemiallisia reaktioita, jotka aiheuttavat lämmönmuodostuksen liekissä.

Halogenoitu

Halogeenipitoinen. Klooria tai bromia sisältäviä palosuoja-aineita varten.

HL

Riskitaso. Luokitusjärjestelmä, jonka avulla (muidenkin kuin) muovisten komponenttien käyttöalueet voidaan luokitella niiden vaaditun tulipalon aikaisen vähimmäissuoritustason perusteella. Tiukassa kiskoliikennestandardissa DIN EN 45545 (harmonisoitu SFS-EN 45545) on määritetty kolme riskitasoa. Tiukimman HL3-riskitason vaatimukset koskevat esimerkiksi ajoneuvojen nukkumisvaunuja, joita ei tulipalon sattuessa voida evakuoida sivuovista neljän minuutin kuluessa.

Tulenestopinnoite

Vaahtoavan, suojaavan kerroksen muodostuminen lämmön vaikuttaessa muoviin. Suojavaahto estää hapen läpäisyn ja suojaa alla olevaa laminaattia tietyn ajan kuumuudelta. Tulenestopinnoite on karbonisoinnin laajennettu erikoismuoto.

LOI

Rajahappi-indeksi – tärkeä muovien palamiskäyttäytymistä kuvaava parametri. Arvo kertoo, paljonko happea materiaali tarvitsee syttyäkseen. Kun LOI-arvo on vähintään 21, syttyy materiaali ilmassa enää erittäin vaikeasti. Mitä korkeampi arvo on, sitä paloturvallisempi materiaali on.

Fosfori

Kemiallinen alkuaine, jota käytetään paljon palosuoja-aineena. Se poistaa tulipalossa vettä alustasta muodostaen (heikosti syövyttävää) fosforihappoa. Näin syntyy suojaava kerros, jota kaasut, kuten happi, eivät pysty läpäisemään helposti (vert. karbonointi).

Savu

Palon aikana syntyvien hienojakoisten nestepisaroiden ja pölyhiukkasten seos. Tiheä savu voi estää vapaan näkyvyyden pelastusteille, syövyttävä savu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ihanteellisesti palavat muovit synnyttävät vastaavasti valittujen palosuoja-aineiden ansiosta vain ohuen, syövyttämättömän savun.

Happi

Palamisprosessia edistävä kaasu. Hengitysilmassa on n. 21 % happea. Liekki sammuu ilman tätä kaasua

Vesi

Klassinen sammutusaine. Vesi sammuttaa liekit, sillä se jäähdyttää palokohdetta ja vähentää palavien kaasujen muodostumista polttoaineessa. Lisäksi se estää hapen pääsyn palokohteeseen ja estää siten liekin lämpöä tuottavat reaktiot. On olemassa palosuoja-aineita, esim ATH, jotka saavat veden jakautumaan kuumassa.