Contact
LinkedIn
Youtube
Kontraktstillverkning


och resurser!

BÜFA – din kontraktstillverkare

Spara tid, pengar och resurser!

Vi skapar moderna beläggningssystem på högsta nivå i vår produktion med hjälp av vårt kvalificerade team och den senaste maskintekniken.

Våra decennier av erfarenhet inom området specialiteter av polyester och vinylester gör att vi har en hög grad av flexibilitet och håller deadlines. Med våra blandningsaggregat dispergerar och homogeniserar vi satsstorlekar från 0,5 till 20 m³. Av denna anledning utformades EX-säkerhetszonerna inuti behållarna för zon 0 och utanför behållarna för zon 1. De efterkopplade malnings- och filterenheterna realiserar partikelstorlekar på <10 µm.

Höga säkerhetsstandarder och kvalitetskrav är en självklarhet för oss. Vår toppmoderna styrteknik baseras på S7. Visualiseringen som visas på den visar hela produktionsprocessen. Efterföljande lagring i vårt lager för farligt material är också möjlig.

Kontakta nu