Contact
LinkedIn
Youtube
Bearbetning av Gelcoats

Handledningen för din produktion

Bearbetning av gelcoat i korthet

Vägen till den bättre ytan!

Här hittar du en kort översikt över allt du bör tänka på vid bearbetning av gelcoats.

Skriv ut denna handledning direkt och häng upp den i din produktion. Vägen till en bättre gelcoat-yta förklaras steg för steg och med enkel grafik. 

 

Working with gelcoats

 

Gelcoatapplikation

För högglänsande ytor

Valet av rätt gelcoats eller topcoats är avgörande för de slutliga egenskaperna hos fiberförstärkta eller gjutna delar. Det är därför kvalitet kommer först här!

 

Nödvändigt material
Form, gelcoat, peroxid, pensel eller pistol med kopp, airless system

Nyttigt tillbehör
Tejp, skikttjockleksmätare, personlig skyddsutrustning

Tillvägagångssätt
Det är inte svårt att bearbeta gelcoat. Man bör dock beakta några grundläggande regler. Kom ihåg att gelcoaten är den synliga färgade sidan av komponenten. Möjliga fel är lätta att upptäcka. Gelcoaten fungerar också som skydd för det bärande laminatet (mot fukt, UV-strålning, kemikalier och nötning).
 
Därför bör följande regler beaktas för att uppnå bästa möjliga resultat:
 
1. Temperatur: Inte under 15 °C, perfekt mellan 18 och 23 °C
2. Skikttjocklek: Mellan 500 och 700 μm
3. Peroxid: I regel MEKP medelreaktiv, mellan 1,5 och 2,5 %
 
Bearbetningsprocess
 
1. Stryka
Rekommenderas för mindre komponenter upp till 0,5 m². Normalt appliceras två lager med mellanhärdning. Detta är nödvändigt för att uppnå önskad skikttjocklek och för att undvika spår av penseldraget.
 
2. Spruta
Rekommenderas för komponenter större än 0,5 m². Vi rekommenderar applicering i två lager. Det första lagret i en skikttjocklek på ca 150 μm. Vänta sedan ca 90 sekunder så att gelcoaten kan avlufta. Risken för porer minimeras. Det andra skiktet sprutas tills den totala skikttjockleken på 500 till 700 μm uppnås (förutom specialprodukter, till exempel för brandskyddsanvändningar. Beakta upplysningarna i de tekniska faktabladen!). Sprutavståndet bör vara mellan 0,4 m och 0,7 m.
 
Efter applicering av gelcoaten, vänta ca 45 till 60 minuter, men inte längre än 6 timmar, innan du applicerar laminatet. Den fullständiga härdningen av gelcoaten kan kontrolleras med det så kallade ”gnisseltestet”. Gnid försiktigt fingret över gelcoatytan med lätt tryck. Vid tillräcklig härdning kan ett lätt gnisslande höras.
 
3. Maskinteknik
För mindre komponenter (upp till 10 m²) och/eller endast enstaka sprutappliceringar rekommenderar vi BÜFA®-Tec GSU ES1. För större komponenter upp till 50 m² rekommenderar vi
BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5; för ännu större komponenter rekommenderar vi BÜFA®-Tec GSU Sigma 6
 
4. Troubleshooter
Typiska defekter inkluderar elefanthud, porer, glasfibergenomslag och förformning.
 

Om du har frågor, skicka gärna ett e-postmeddelande eller kontakta oss!
Kontakta Lars Franke från BÜFA Tec för att välja ett lämpligt sprutsystem

Till kontaktformuläret