Contact
LinkedIn
Youtube
Bearbetningsinstruktioner

Tips och tricks för tillverkning av GFK-komponenter

Process, formbygge, reparation och applikation

Kompakt kunskap i korthet

Vilken tillverkningsprocess passar bäst för min komponent? Vad måste beaktas vid formbygge? Hur reparerar man små defekter och sprickor i en glasfiberförstärkt form? Vilka steg måste iakttas vid applicering av gelcoat? Ta dig tid att integrera dessa tips och tricks från våra experter i din sakkunskap. Resultatet kommer att bli imponerande!

Om du har frågor, skicka gärna ett e-postmeddelande eller kontakta oss!

Kontakta nu

Bearbetningstips för formbygge

Stegvis laminatkonstruktion

1. Applicering av gelcoat
Gelcoaten kan appliceras genom att stryka eller spraya. För att säkerställa en jämn skikttjocklek måste appliceringen kontrolleras med en skikttjockleksmätare (rekommenderad skikttjocklek 1000 μm). Vid användning av ledande Tooling Gelcoat måste jordningspunkten placeras efter att gelcoaten har härdat.

2. Första lagret laminat
Efter att gelcoaten har härdat kan du börja applicera laminatet. Särskilt det första lagret bakom gelcoaten bör appliceras mycket omsorgsfullt. Därvid är det särskilt viktigt att alla luftbubblor mellan gelcoaten och det första lagret rullas ut. För det första lagret ska glasfibermattor med en ytvikt på 150 g/m² eller 225 g/m² med en trådvikt på 15 tex användas.

3. Laminera
När det första lagret laminat har härdat över natten slipas laminatet med sandpapper och slipdammet avlägsnas. Beroende på formens avsedda användning och kravet på en viss väggtjocklek kan uppbyggnad av ytterligare laminatskikt fortsätta tills den önskade slutliga tjockleken uppnås. Tack vare sin Low Profile-teknik är BÜFA®-Tooling hartsen särskilt lämplig för att bygga upp 2 till 12 lager CSM i ett arbetsmoment.

4. Aducering
Den laminerade formen bör efterhärdas på modellen i 8 timmar vid en förhöjd temperatur på ca 70 till 80 °C. Det rekommenderas att därefter styva upp formen. Formen som ska tillverkas respektive dess ytkvalitet beror helt på mastermodellens beskaffenhet. Glansnivån, liksom eventuella ojämnheter i mastermodellen, överförs till formen. Ytan på mastermodellen måste därför få särskild uppmärksamhet. Tänk på att formbygge kräver en dammfri miljö. För att applicera släppmedel på mastermodellen rekommenderar vi vårt karnaubavax BF 700 (BÜFA®-BF 700 Mold release wax paste) Produkterna från BÜFA® Conductive Tooling System är särskilt lätta att bearbeta maskinellt. För detta ändamål rekommenderar vi den utvecklade, robusta och mycket användarvänliga maskintekniken från BÜFA Tec. Till exempel:


Doseringssystem
BÜFA®-Tec Polybar

Sprutanläggningar för gelcoat
System för gelcoat
BÜFA®-Tec GSU ES1
BÜFA®-Tec GSU ES1 ”Easy Lift”
BÜFA®-Tec Delta EVO-LINE
BÜFA®-Tec Sigma 6 EVO-LINE

Rullsystem för laminering
BÜFA®-UNI 150 EVO-Line
BÜFA®-UNI 275 EVO-Line

Sprutningssystem för fibrer
BÜFA®-Tec Delta EVO-LINE
BÜFA®-Tec Sigma 6 EVO-LINE

Tips och tricks för formbygge

Till tillverkningen av högkvalitativa GfK-formar

För tillverkning av högkvalitativa GfK-formar bör endast material med de bästa produktegenskaperna användas.

 

1. Nödvändigt material

    •    BÜFA®-VE-Tooling-Gelcoat för sprutning eller manuell applikation
    •    BÜFA®-Tooling-Resin 
    •    Härdare 
    •    Glasfibermattor – gramvikt efter behov
    •    BÜFA®-Resin VE 0910 (1:a lagret harts)
    •    Glasfleece
    •    Släppmedel eller släppasta 
    •    Släpplack – genomskinlig eller grön 
    •    BÜFA®-Klebeharze (vidhäftande hartser) 
    •    Slip- och polermedel, till exempel från BÜFA®-BF-serien


2. Nyttiga verktyg
    •    Pensel, BÜFA®-Tec Polycon sprutpistol 
    •    eller en BÜFA®-Tec Gelcoat sprutanläggning, till exempel ES1
    •    Lamineringsrullar och avluftningsrullar


3. Tillvägagångssätt
Efter att mastermodellen har separerats appliceras gelcoaten för formbygge. Om den sprutbara versionen används, applicera i 3 lager, vart och ett med en tjocklek på 200 μm. Vänta 3 till 5 minuter mellan de enskilda lagren. Detta är nödvändigt för att ge luften tillräcklig möjlighet att strömma ut. Efter härdning (gnisseltest) appliceras ett lager av laminat med 150g/m² delad matta tillsammans med BÜFA®-Resin (till exempel BÜFA®-Resin VE 0910). För svåra hörn och falsar kan du applicera ett BÜFA®-Klebeharz vidhäftande harts (flytande matta) med en borste för att jämna ut dessa. Detta undviker luftfickor under laminering. 

Därvid är kontrollen enkel: Under härdningen ändras färgen från beige till vit. Om detta inte skett var skikttjockleken inte tillräcklig. Efter härdning rekommenderas aducering. För detta ändamål efterhärdas formen med mastermodellen vid 70 °C i 8 timmar. Efter kylning kan den nya formen avformas. För montering av en metallram bör små klossar av balsaträ eller skum först limmas fast på stödpunkterna. Mest lämpligt är här BÜFA®-Sandwichkleber (sandwichlim). Tack vare denna procedur undviker man att metallramen blir synlig på grund av olika termisk expansion. Nu kan formen bringas till önskad glansnivå och sedan separeras. Ytterligare användning av BÜFA®-Trennlack släpplack rekommenderas för den inledande avformningen.


Anmärkningar
För att skapa högsta möjliga kvalitetsyta rekommenderar vi att du använder en tillsammans med en BÜFA®-Resin (till exempel BÜFA®-Resin VE 0910). Efter applicering låter man detta skikt härda i ca 8 timmar. Därefter fortsätter man enligt beskrivningen ovan. Det ovannämnda 1:a lagret laminat förhindrar att gelcoatskiktet lossnar från underlaget i förtid vid komplicerade och/eller stora former.

Reparation av en GFK-form

Hur reparerar man små defekter och sprickor i en glasfiberförstärkt form?

Nödvändigt material
Släppmedel, BÜFA®-Klebeharz (vidhäftande harts), BÜFA®-Tooling Gelcoat, BÜFA®-Hautbildner (hudbyggare), BÜFA®-Tooling Resin, peroxid, slip- och polerpastor i BÜFA®-BF-serien

Nyttiga verktyg
Bomullsduk, liten mugg, spatel, träkilar

Tillvägagångssätt
Behandla alltid din form omsorgsfullt! Använd ett högkvalitativt släppmedel. Arbeta med den rekommenderade peroxiddosen och vid tillräckliga temperaturer (minst 16 °C)! Använd endast kilar av trä eller plast för avformning! Beroende på vilket släppmedelssystem som används kan formen behöva fräschas upp efter några avformningar

  • vaxbaserade system: efter 3 till 8 avformningar
  • semipermanent släppmedel: efter ca 10 till 50 avformningar

Använd alltid en ren bomullsduk för att undvika polermärken. Ansamlingar av styren bör avlägsnas med ett formrengöringsmedel. Placera därefter formen i en ugn vid 40–60 °C i 8 timmar för att påskynda avdunstningen av kvarvarande styren. Efter kylning, applicera släppmedlet på samma sätt som du skulle göra på en ny form.
 
Reparation – gör så här:
Små skador kan repareras med BÜFA®-Klebeharz vidhäftande harts (för högre temperaturbeständighet, välj ett BÜFA®-Klebeharz) och BÜFA®-Tooling Gelcoat. Applicera BÜFA®-Klebeharz vidhäftande harts med härdare på formen och låt den härda. Detta följs av ett lager BÜFA®-Tooling Gelcoat (+ 4 % hudbyggare och 2 % härdare). Slipa/polera därefter reparationsområdet och applicera släppmedel. Vid större skador liknar förfarandet det som beskrivs ovan; dessutom måste en del av laminatet ersättas med ett harts för formbygge. Slipa de skadade områdena tills ingen skada längre är synlig och bygg upp laminatet. Fortsätt sedan enligt beskrivningen ovan.

Om du har frågor, skicka gärna ett e-postmeddelande eller kontakta oss!


Kontakta nu