Contact
LinkedIn
Youtube
BÜFA Tec


Verktyg och hjälpmedel

Högkvalitativ teknik för kompositbranschen

Maskinteknik, verktyg och hjälpmedel från BÜFA Tec

Med ett brett utbud av hållbara och kraftfulla bearbetningsmaskiner tillverkade av BÜFA Tec erbjuder vi dig beprövad applikationsteknik för dina produktionsprocesser. Spektrumet sträcker sig från den beprövade handdoseringspumpen till komplexa doserings-, blandnings- och appliceringssystem.

BÜFA Tec utvecklar gärna individuella lösningar för dina specialanvändningar tillsammans med dig. Våra experter arbetar nära dig för att säkerställa att varje maskin och varje system skräddarsys exakt efter dina specifika krav. Därvid satsar vi på den senaste tekniken och innovativa tillvägagångssätt för att alltid kunna garantera dig högsta kvalitet och effektivitet. Oavsett om du arbetar inom bilindustrin, skeppsbyggnad eller något annat område inom kompositmaterialindustrin finns BÜFA Tec vid din sida som en pålitlig partner.
    Kontakta nu

Vårt BÜFA Tec sortiment:

Gelcoatsystem

BÜFA®-Tec gelcoat-systemen är rent pneumatiskt styrda, tydliga och lätta att manövrera. De är konstruerade för drift i Ex-området för tillverkning av komponenter av olika storlekar. Maskinerna används ofta vid tillverkning av båtar, inom bilindustrin och nyttofordonsindustrin och i ytterligare branscher där högkvalitativa ytor och god hållfasthet krävs.


De har utformats för att applicera ett jämnt lager gelcoat över ett stort område. Tack vare beprövad pistolteknik och innovativ pumpteknik säkerställer en mjuk spraystråle med låga utsläpp utmärkta resultat. Pumparnas packningar är även lämpliga för abrasiva material.


Systemens komponenter möjliggör enkelt och snabbt underhåll. Anpassningar för att matcha kundkrav är till exempel helt enkelt möjliga med Evo-Line-underredet på vilket hobbocks eller fat kan placeras på. Systemserien för gelcoats BÜFA®-Tec ES1 doseras direkt från behållaren. BÜFA®-Tec Polycon pistolen med kopp i olika storlekar är perfekt för att spruta nästan alla typer av gelcoat med olika viskositet på grund av olika munstycksstorlekar.

 

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

 

 

BÜFA machine technology

BÜFA Tec | GSU Omega EM

BÜFA Tec | GSU ES1  

BÜFA Tec | Delta Evo-Line  

BÜFA Tec | SIGMA 6 EVO-Line 

BÜFA Tec | UNI 150 + 275 Evo-Line 

 

Sprutningssystem för fibrer

Till skillnad från de egenskaper som BÜFA®-Tec gelcoatsystem har, är sprutningssystem för fibrer från BÜFA®-Tec utrustade med en sprutpistol med skärare där rovingen skärs till korta fibrer och sedan blandas med polyesterharts. Dessa system är lämpliga för nästan alla komponenter och hartssystem av olika storlekar.

Kompositmaterial kan tillverkas extremt snabbt med maskiner för fibersprutning. Efter fibersprutningen måste laminatet avluftas med en rulle i ett 2:a arbetsmoment. Komponenterna används i många branscher, till exempel inom bilindustrin, inom den marina sektorn och inom byggbranschen, men även inom många andra branscher där högkvalitativa ytor och god hållfasthet krävs.

 

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

BÜFA Tec | Delta Evo-Line  

BÜFA Tec | SIGMA 6 EVO-Line  

Rullsystem för laminering

Utöver egenskaperna hos BÜFA®-Tec gelcoatsystem skapar de mycket pålitliga och robusta rullsystemen för laminering från BÜFA®-Tec optimala förutsättningar för en processäker, lönsam och framtidsorienterad produktion av medelstora till stora komponenter. Tack vare den pneumatiska kopplingen av harts- och härdningspumpen är en exakt dosering garanterad. Även här möjliggör det flexibla underredet en enkel anpassning till kundens produktionskrav.

Denna maskin kännetecknas av lätt manövrering, enkelt underhåll, lång livslängd och hög säkerhet. Lamineringsvalsar används inom kompositmaterialindustrin för tillverkning av kompositmaterial med högre hållfasthet, styvhet och hållbarhet. De används också för att tillverka kompositmaterial med specifika egenskaper eller kännetecken, till exempel förbättrad korrosionsbeständighet eller termisk stabilitet.

 

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik   

BÜFA Tec | UNI 150 + 275 Evo-Line

Injektionssystem

BÜFA®-Tec injektionssystem används för bearbetning av harts i slutna processer. Därvid injiceras hartserna vanligtvis med tryck eller vakuum och bildar kompositens matris tillsammans med fibermaterialen. Dessa system används inom kompositindustrin i de mest olika sektorerna, främst för tillverkning av komponenter som är särskilt lätta och starka och har komplexa geometrier. Injektionssystem från BÜFA®-Tec har konstruerats för små till medelstora komponenter.

 

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

BÜFA Tec | Delta Evo-Line

System för vidhäftande harts

Systemen för vidhäftande harts från BÜFA®-Tec är speciellt utvecklade för bearbetning av vidhäftande hartser från små behållare (hobbocks 25 l) och fat (200 l). De är särskilt lämpliga för användningen av fiberfria och icke ihåliga produkter och är perfekta för medelstora till stora komponenter inom alla sektorer av kompositindustrin där reproducerbara komponentkvaliteter och effektiv användning av vidhäftande harts krävs.

De kompakta systemen för vidhäftande hartser från BÜFA®-Tec har ett 2-komponents blandningshuvud med sköljfunktion och gör att det vidhäftande hartset kan tas bort direkt från behållaren. Följarplattan, som optimerar restmängder, säkerställer behållarens optimala tömning.

 

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

Doseringssystem

BÜFA®-Tec Polybar är det beprövade doseringssystemet för komponenter för snabb, enkel och reproducerbar dosering utan våg. Hartset pumpas med en dubbelverkande och slitagefri PTFE-bälgpump. Transporthastigheten är steglöst justerbar och doseringen av harts och härdare är exakt och reproducerbar, eftersom harts- och härdarpumpen har kopplats ihop pneumatiskt.

Handdoseringspumparna från BÜFA®-Tec tillhandahåller en enkel och okomplicerad metod för dosering av vätskor som hartser, lacker, peroxider och många andra pumpbara medier utan vägning eller dekantering och utan energianslutning.

 

BÜFA®-Tec Manual Metering Pumps offer a simple, uncomplicated way of dispensing liquids such as resins, paints, peroxides and many other pumpable media without weighing or refilling and without a power connection.

 

Here you can find our current BÜFA Tec leaflets for download as PDF:

BÜFA machine technology

BÜFA Tec | Manual metering pumps

 

 

Destillationsanläggningar

Destillationsanläggningar från BÜFA®-Tec är perfekta för drift från 300 till 2 000 liter. Lösningsmedel per månad, inklusive högtemperaturbeständig foliepåse. Vakuumdestillationsanläggningar från ISI Umwelttechnik GmbH möjliggör enkel destillation med upp till 80 % återvinning BÜFA®-GRP Multi Cleaner.

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

Omrörnings- och blandningsmaskiner

De högkvalitativa omrörarna från BÜFA®-Tec med kraftfulla tryckluftsmotorer har konstruerats för omrörning av polyesterhartser i olika behållare, till exempel hobbocks, fat eller IBC, och är även perfekta för användning i explosionsskyddade områden.

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

Verktyg och hjälpmedel

Verktyg och hjälpmedel från BÜFA®-Tec täcker ett brett spektrum för bearbetaren av kompositmaterial för ventilering, blötläggning, fyllning och dosering, samt för optimalt arbetarskydd och arbetsplatshygien.

Här finns våra aktuella BÜFA Tec-broschyrer för nedladdning som PDF:

BÜFA maskinteknik  

BÜFA Tec | Handdoseringspumpar

Individuella lösningar och tillverkning av specialsystem

Behöver du ett system som har tillverkats specifikt för dig och tar hänsyn till dina önskemål? Då är BÜFA®-Tec maskinteknik precis den partner du behöver!

Våra ingenjörer och tekniker planerar, levererar och installerar lösningar som är optimalt utformade för att möta dina krav.

  • Specialsystem
  • Tankar, behållare
  • Materialförsörjning
  • Omrörnings- och dispergeringsteknik
  • Nivå- och flödesövervakning för reproducerbara och optimerade processförlopp
  • Visualisering av processdata och dess hållbara registrering
  • Övergripande applikationssystem

Reservdelar

Att beställa reservdelar hos BÜFA är hur enkelt som helst! Allt som krävs är ett samtal från dig så skickar vi de reservdelar du behöver – eller så installerar vår servicetekniker dem direkt på plats. Du har även möjlighet att beställa reservdelar direkt och enkelt i vår webbutik.

 

Ring nu         www.buefatec.de